Macro

   Макрос - символ, име или клавиш, който представлява списък с команди, действия или натискания на клавиши. Много програми ви позволяват да създавате макроси, така че можете да въведете един знак или дума за да извършите серия от действия.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет