LZW

    Широко използван речников метод за компресия на основата на две техники, създадени от Якоб Зив (Jacob Ziv) и Ейбрахъм Лемпел (Abraham Lempel). LZ77 сканира блок от данни с определена дължина, и създава указатели обратно към данните, когато те се повтарят. LZ78 сканира данните, и създава речник от повтарящите се участъци. След това се създават указатели към тези участъци. Тези методи представляват компресия без загуба на данни

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет