Kernel

Ядро. Основна част от дадена операционна система (или просто програма), която през цялото време на работата й стои заредена в паметта.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет