JAVA

    Създаден от Sun Microsystems, Java е език за програмиране, специално проектиран за разработване на програми, които могат да бъдат безопасно свалени на вашият компютър през Internet и незабавно задействани, без страх от вируси или, че ще направят нещо лошо на компютъра ви. Използването на малки Java програми (наричани "аплети" - applets), web страниците могат да включват функции като анимации, калкулатори, и други полезни трикове. Java е прост, смислен, обектно-ориентиран, платформено независим, многонишков, с динамично предназначение език за програмиране. Идеален е за създаване на аплети и приложения за Интернет, вътрешни мрежи и всякакви други комплексни, разпределени мрежи. Създаването на JAVA анимация изисква специален софтуер, за да се компилира Java кодът (наричан още "клас" - class), и след това потребителят има нужда от браузер с поддръжка на Java (която възможност трябва да е не е изключена от опциите на браузера) за да види аплета.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет