ISDN

Сравнително нова технология, която комбинира аналогови и дигитални мрежови услуги в едно. ISDN позволява на комуникационни доставчици да предлагат на своите клиенти както дигитални услуги, така и аналогови чрез една линия. CCITT определя стандартите отнасящи се до ISDN.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет