IP Address

   Това е 32-битовият адрес определен от Internet Protocol. Всеки ресурс в Интернет си има свой уникален числов IP адрес, представен от десетични числа разделени с точки. IP адресите са най-близки до телефонните номера. Когато се "обадите" на този номер (използвайки някой от методите за свръзка като FTP, HTTP, Gopher, и т.н.) вие се свързвате с компютъра, който "притежава" този IP адрес.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет