BinHex

  Метод за конвертиране на нетекстови файлове (не-ASCII) в ASCII. Това е необходимо, защото електронната поща в Интернет може да се справя само с ASCII.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет