Benchmark

Тест за производителност на хардуер, софтуер или отделни задачи, изпълнявани от специализиран софтуер.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет