Backup

  • Резервно копие на даден файл или данни, в случай че оригиналът бъде унищожен.
  • Създаване на такова копие

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет