Alias

    Вид прякор (обикновено кратък и лесен за запомняне), който се отнася до ресурс в дадена мрежа. Тези прякори (наречете ги препратки, или както пожелаете) се използват с цел да не ви се налага да запомняте дългите и трудни имена.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет