คำถาม:

ไม่มีอีเมลส่งถึงสมาชิกเมื่อมีการสมัครสมาชิก

(แก้ไขครั้งสุดท้าย: ศุกร์, 25 มิถุนายน 2004, 7:40PM)
ตอบ:
f2.jpg

โดย M minkowski - Thursday, 3 June 2004, 10:59AM

» คำถามที่มีการถามบ่อย( FAQ) ในการใช้ Moodle