вторник, 11 май 2021, 22:05
Сайт: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
Курс: Bulgarian Moodle (Български)
Речник: Нормативни актове

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

Law on Vocational Education and Training in Bulgaria

ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

LAW on the educational degrees, General Education Minimum and Curriculum

ЗАКОН за народната просвета

ЗАКОН за народната просвета (Legislation of Education in Bulgaria)