Thứ hai, 20 Tháng chín 2021, 8:23 AM
Hệ thống: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
Khoá học: Moodle tiếng Việt (Vietnamese Moodle) (Vietnamese Moodle)
Bảng từ: Tài liệu hướng dẫn sử dụng
C

Cách gõ công thức toán

D

Demo các tính năng

H

Hướng dẫn sử dụng (bằng video)

S

Sử dụng Module Chat

Sử dụng Module Choice

Sử dụng Module Forum

Sử dụng Module Quiz

Sử dụng Module Survey