Thứ hai, 6 Tháng mười hai 2021, 12:31 AM
Hệ thống: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
Khoá học: Moodle tiếng Việt (Vietnamese Moodle) (Vietnamese Moodle)
Bảng từ: Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Cách gõ công thức toán

Sử dụng Module Choice

Sử dụng Module Survey

Sử dụng Module Forum

Sử dụng Module Chat

Sử dụng Module Quiz

Hướng dẫn sử dụng (bằng video)

Demo các tính năng