Thứ hai, 25 Tháng mười 2021, 10:30 PM
Hệ thống: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
Khoá học: Moodle tiếng Việt (Vietnamese Moodle) (Vietnamese Moodle)
Bảng từ: Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Demo các tính năng

Hướng dẫn sử dụng (bằng video)

Sử dụng Module Quiz

Sử dụng Module Chat

Sử dụng Module Forum

Sử dụng Module Survey

Sử dụng Module Choice

Cách gõ công thức toán