петък, 21 януари 2022, 06:16
Сайт: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
Курс: Bulgarian Moodle (Български)
Речник: Стандарти за електронно обучение (eLearning Standards)
Daniel Denev
Strong Developer and Project Manager

IMS Metadata [IMS MD]

от Daniel Denev - вторник, 4 август 2009, 16:50
 

IMS Metadata [IMS MD] предоставя средства за описание метаданните на учебни обекти. Тази спецификация е изградена на базата на стандарта LOM. Дефинира множество елементи за описание на метаданните на учебните ресурси, които са организирани йерархически в дървовидна структура. Има главен елемент-корен (lom), негови поделементи - клони (general, title, identifier, life cycle и т.н.) и техни поделементи - листа (catalog, entry и т.н).