вторник, 25 януари 2022, 05:07
Сайт: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
Курс: Bulgarian Moodle (Български)
Речник: Стандарти за електронно обучение (eLearning Standards)
Daniel Denev
Strong Developer and Project Manager

е SCORM Sequence and Navigation (SN)

от Daniel Denev - вторник, 4 август 2009, 16:28
 

Друга важна спецификация на ADL е SCORM Sequence and Navigation (SN),която описва методиката за управление инавигация на процеса на обучение, представен посредством XML елементи.SCORM SN е разработена на основата на IMS Simple Sequencing (SS), която дефинира метод запредставяне на определено поведение на обучаемия, което системата за управлениена обучението трябва да проследява. Ето защо тези спецификации разпознават саморолята на обучаемия и игнорира действия, извършени от инструктури, преподавателиили ментори.

SCORM SN дефинира отговорностите на системите за управление на обучението приуправление на логически свързана последователност от данни (SCO или Assets)и възможните действия, коитообучаемия може да предприема след извършване на дадената дейност. По този начин се осигурява обучение, контролилано отобучаемия. Важни елементи на спецификацията са:

  • концепцияза управление на обучението, включваща необходимата за това терминология(дърво на дейностите, учебна дейност, клъстер);
  • модел задефиниране на управление на обучението, който включва подробно описание иизисквания към самото проследяване;
  • модел насредата за управление и детайлно описание на системата за управление наобучението;
  • контролиза навигация и изисквания;
  • модел зауправление на данните.

SCORM SN описва как в процеса на обучение могат дабъдат проведени различни стратегии наобучение, който отговарят на различни начини за неговото проследяване.SCORM Metadata не се използва при управлението, тъй като не оказва никаквовлияние върху него. Чрез SCORM Content Packaging може да бъде представен курс,урок или модул, след което да бъде интерпретиран от системата за управление наобучението, която спазва и използва SCORM SN спецификацията.