петък, 21 януари 2022, 06:54
Сайт: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
Курс: Bulgarian Moodle (Български)
Речник: Речник на Средите за електронно Обучение (СеО) - eLearning Glossary
A
Strong Developer and Project Manager

Angel 6.2

от Daniel Denev - вторник, 4 август 2009, 15:22
 
Angel 6.2 се усъвършенства в областта на обучението и преподаването посредством разработването на системата за управление на обучението ANGEL, която се основава на MindClickTM Process Technology. Новите технологии в сферата на обучението дават възможност на ANGEL|LMS да провежда на тестове за определен период, да помага за придобиването на технологии, които помагат на виртуалното обучение да служат на обучаващите се и да им осигуряват неограничени учебни ресурси посредством предоставяне на неограничен достъп до данни и индивидуална информация за потребителите посредством интегрирани приложения. ANGEL използва шаблони на съдържанието при разработването педагогически усъвършенствани курсове и ефективни учебни ресурси. Споделените хранилища на данни помагат за постигането на повторно използваеми учебни ресурси. Студентите могат да съхраняват учебни курсове на собствения си компютър. Преподавателите имат възможност да публикуват съдържанието на курса, записано на CD-ROM за преглед от студенти, които нямат достъп до Интернет [Angel 6.2].
Strong Developer and Project Manager

ARCADE

от Daniel Denev - вторник, 4 август 2009, 15:36
 

Система ARCADE поддържа пет нива на достъп – обучаем, автор на курсове, инструктор, администратор на курсове и системен администратор. До момента са реализирани четири пакета: управление на потребителите и системата, управление на курсове и учебни програми, оценяване на задачи, комуникация. Всеки учебен курс, включен в системата, е съвкупност от лекции (на един автор), придружен с анотации, учебни разписания и др. Поддържат се три вида комуникации – електронна поща, разговор и дискусионно табло. ARCADE е разработена на основата на стандартите UML, XML, Java, IMS, IEEE, SCORM.

Системата, разработена в Русенския Университет, eLSe подържа три нива на достъп – обучаем, преподавател (автор) и администратор. Курсовете се публикуват под формата на лекции от един автор, придружени с анотация на дисциплината, учебна програма, литература, упражнения, тестове, задачи, график на занятията, конспект за изпита и информация за преподавателския екип. Системата разполага с набор от дизайни за Web-базираните курсове и статистическа информация за обучаемите.