събота, 22 януари 2022, 01:06
Сайт: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
Курс: Bulgarian Moodle (Български)
Речник: Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет
I

IP

   Индустриален стандарт, който без директна връзка с другата страна позволява да бъде доставен даден пакет информация до даден адрес. В Интернет се използва доста често в комбинация с TCP.

IP Address

   Това е 32-битовият адрес определен от Internet Protocol. Всеки ресурс в Интернет си има свой уникален числов IP адрес, представен от десетични числа разделени с точки. IP адресите са най-близки до телефонните номера. Когато се "обадите" на този номер (използвайки някой от методите за свръзка като FTP, HTTP, Gopher, и т.н.) вие се свързвате с компютъра, който "притежава" този IP адрес.

IRC

     Световно-известната "парти линия" на деведесетте. IRC позволява множество от потребители да разговарят в реално време на различни "канали". Каналите (пред името, на които стои #) се различават по трафик и съдържание. Операторите на каналите (или опове) контролират разговора, и имат правото да "изритват" хора от каналите, или даже да забраняват достъпа им до тях стига техните действия да определят това. IRC клиенти са на разположение за почти всички платформи.

ISA

   Слот за включване на допълнителни устройства към дънната платка, предшественик на PCI и AGP слотовете, но с много по-ниска скорост на трансфер на информация. Работи на около 8 MHz (AGP 4x работи при 266 MНz) и вече почти не се използва, затова повечето производители на дънни платки спряха да добавят ISA слотове към продуктите си.

ISDN

Сравнително нова технология, която комбинира аналогови и дигитални мрежови услуги в едно. ISDN позволява на комуникационни доставчици да предлагат на своите клиенти както дигитални услуги, така и аналогови чрез една линия. CCITT определя стандартите отнасящи се до ISDN.

ISO

   Организация от 89 страни-членки (създадена през 1946) отговорна за определянето световните стандарти в много области на електрониката. Членовете на ISO са националните организации по стандарта на страните-членки.

ISP

    ISP (Интернет доставчик) е компания, която поддържа дадена мрежа, която е свързана с Интернет чрез отделна комуникационна линия, обикновено високоскоростна свръзка известна като Т1. Интернет доставчика предлага употребата на своите комуникационни линии на компании или частни лица, които не могат да си позволят високите месечни разходи за директна връзка. Използвайки модем, вие можете да се свържете с даден доставчик, чиито компютри ще ви свържат с Интернет (обикновено срещу такса).

J

JAR file

   JAR (Java ARchive) файлът е файл, съдържащ отделните елементи (класът, изображението и звуковите файлове) на Java аплет събрани в един файл и компресирани за по-бързо изтегляне до вашият компютър и браузер. Аплет, който идва като част от web страница, който може да извикате може да се състои от няколко файла, всеки от които би трябвало да бъде издърпан заедно с web страницата. Чрез събирането им в единен файл и компресирането на този файл се спестяват време и трафик при изтеглянето им.

JAVA

    Създаден от Sun Microsystems, Java е език за програмиране, специално проектиран за разработване на програми, които могат да бъдат безопасно свалени на вашият компютър през Internet и незабавно задействани, без страх от вируси или, че ще направят нещо лошо на компютъра ви. Използването на малки Java програми (наричани "аплети" - applets), web страниците могат да включват функции като анимации, калкулатори, и други полезни трикове. Java е прост, смислен, обектно-ориентиран, платформено независим, многонишков, с динамично предназначение език за програмиране. Идеален е за създаване на аплети и приложения за Интернет, вътрешни мрежи и всякакви други комплексни, разпределени мрежи. Създаването на JAVA анимация изисква специален софтуер, за да се компилира Java кодът (наричан още "клас" - class), и след това потребителят има нужда от браузер с поддръжка на Java (която възможност трябва да е не е изключена от опциите на браузера) за да види аплета.

JavaBeans

   JavaBeans е обектно-ориентиран интерфейс за програмиране от Sun Microsystems, който ви позволява да изграждате използваеми приложения или да програмирате "строителни блокчета", наречени компоненти, които могат да се проявят в мрежа на която и да е платформа с популярна операционна система. Както Java аплетите, JavaBeans компонентите могат да се ползват, за да се даде на web страниците (или други приложения) интерактивни възможности на страниците.

JDK

 Пакет за разработване на софтуер от Sun Microsystems, който включва основният набор инструменти, нужни за писане, тестване и дебъгване на Java приложения и аплети.

JPEG

    Един от най-разпространените видове изображения, използвани в World Wide Web. Краткият JPG (без E) вариант обикновено се ползва за файловете на PC платформата. Стандартизиран механизъм за компресия на изображения със загуба на качеството. Компресията се извършва чрез дискретна косинусова трансформация. JPEG е наречено на Joint Photographic Experts Group, първоначалното име на комитета, написал този стандарт. Освен програми, работещи с този формат, той се поддържа и хардуерно - съществуват чипове, които ускоряват процеса. Например, компютър с платка 1992-vintage може да компресира 25 MB пълноцветно JPEG изображение в 1 MB само за секунда. При днешната мощност на компютрите обаче, нуждата от подобни платки изчезва.

Jumper

   Метален превключвател, използван за затваряне на електрическа верига. Джъмперът може да бъде и къса жичка или покрито с пластмаса парченце метал, което се поставя на два пина на платката. В зависимост от това между коя точно двойка пинове позволява електрическа връзка, съответното устройство получава различна конфигурация. Например, така се определя дали един твърд диск да бъде главен или подчинен. Често джъмперът се ползва вместо DIP превключватели.

K

Kernel

Ядро. Основна част от дадена операционна система (или просто програма), която през цялото време на работата й стои заредена в паметта.

L

LAN

Група от компютри на близко разстояние свързани в мрежа един с друг.

  Акроним за "Local Areal Network", т.е. локална мрежа. LAN мрежите са често срещани в бизнеса, позволяваща на потребители да изпращат email и да споделят ресурси като файлове, принтери, модеми и т.н. Сега, повечето по-големи компании са свързали техните LAN към Интернет, позволявайки на потребители да се свързват с ресурси във и извън тяхната LAN.

LAN Card

 Мрежова карта, която позволява свързването на 2 или повече компютъра в мрежа. По този начин може да се осъществява трансфер на информация между тях. Съществуват няколко основни вида мрежови карти в зависимост от скоростта им 10 Mbps, 100 Mbps, а напоследък се появи и 1 Gbps. Съществуват мрежови карти, ползващи UTP кабели, оптични кабели или безжични мрежови карти ползващи радиовълни.

Leased Line

Наета линия. Представлява непрекъсната през цялото време връзка, използвана да свърже потребител или мрежа към даден Интернет доставчик или друга мрежа.

Library

  1. Колекция от файлове.
  2. В програмирането, библиотека е колекцията от прекомпилирани операции, които програмата може да използва.

Link

   Текст и/или друга област от дадено изображение на Web сайт, който даден потребител може да клика на него за да се "свърже" или препрати към друг документ. Най-често за препратки се счита това, което свързва две Web страници или Web сайта. Те също така могат да препращат към друга част от същият документ, към друг файл, който ще бъде свален на вашият компютър или да стартира външно или помощно приложение, което след това ще обработи извиканият файл. Какво всъщност се случва, когато кликнете на дадена препратка е определено от MIME типа на файла, който е конфигуриран на вашият компютър да направи определени неща, когато бъде кликнато върху нещо от MIME тип. Например, конфигуриран е във вашият браузър да показва Web страници винаги, когато види файл чието MIME разширение е HTML. Препратките са също наричани hyperlinks, links, hypertext и горещи препратки и са сложени в HTML кода от автора на страницата.

Low-Frequency Response

 Ниските честоти на звука между 3 Hz и 120 Hz. Вероятно това нищо не ви говори, но това са честотите на звука, който всички познаваме като бас.

LZW

    Широко използван речников метод за компресия на основата на две техники, създадени от Якоб Зив (Jacob Ziv) и Ейбрахъм Лемпел (Abraham Lempel). LZ77 сканира блок от данни с определена дължина, и създава указатели обратно към данните, когато те се повтарят. LZ78 сканира данните, и създава речник от повтарящите се участъци. След това се създават указатели към тези участъци. Тези методи представляват компресия без загуба на данни

M

Macro

   Макрос - символ, име или клавиш, който представлява списък с команди, действия или натискания на клавиши. Много програми ви позволяват да създавате макроси, така че можете да въведете един знак или дума за да извършите серия от действия.

Mail Reflector

    Пощенски рефлектор. Програма, която разпространява файлове или информация в отговор на определена молба, пратена по електронната поща. Можете да помолите за документи от такава програма чрез изпращане на съобщение с тема "SEND име_на_документа" или подобна команда. Пощенските рефлектори също се ползват за осигуряване на услуги, подобни на FTP за потребители с ограничен достъп до Интернет.

Mailing List

 Списък с e-mail адреси, използван за пращане на съобщения към група от хора. Когато се запишете в такъв списък, получавате всички съобщения пратени към този списък.

Memory

Чиповете в компютъра, на който се съхранява определена информация, ако става дума за физическа памет. Виртуалната памет представлява място от твърдия диск, което е заделено за използване в случаите, в които капацитетът на физическата памет се изчерпи. Основните видове памет са:
  • RAM (random-access memory) - Позволява четене и записване на информация, нуждае се от постоянно захранване, за да запази информацията, съхранявана в нея.
  • ROM (read-only memory) – Памет, съдържаща информация, която може само да се чете, без да се променя.
  • PROM (programmable read-only memory) - Чип, в който можете да запишете еднократно дадена информация и впоследствие тя може да бъде само четена.
  • EPROM (erasable programmable read-only memory) - Вариант на PROM, при който може да се изтрива информацията с помощта на специална ултравиолетова светлина.
  • EEPROM (electronically erasable programmable read-only memory) - Тук изтриването се извършва с помощта на електрически заряди.

MIDI

   Формат за звуци (често ползван за музика), който не съдържа самите звуци, а тяхното описание. Това позволява те да имат изключително малък обем. Едно музикално произведение от 6 минути може да заема по-малко от 60 KB обем. Вашата аудио карта интерпретира описанието на звука и го изсвирва - точно както един музикант може да изсвири някое произведение на основата на нотите му. MIDI (чете се "миди") може да съдържа звуци от всякакви музикални инструменти, но не и от човешки глас.

MIME Encoding

 MIME е стандартизиран метод за организиране на различни файлови формати. Методът организира файловите формати съгласно MIME типа им. Когато Интернет софтуер (обикновено електронна поща) получава файл от сървър, този сървър дава MIME типа на файла, и така файлът бива декодиран правилно при прехвърлянето му към вашия компютър.

Mirror Site

 Огледален сайт. Точно копие на даден сайт, разположено на друг сървър. Полезно е, за да се намали натоварването на основният сайт, а освен това по този начин дърпането на файлове се ускорява, ако този огледален сайт е разположен по-близо до вас. Един от сайтовете с много огледални сайтове по цял свят, е Tucows. Той има няколко огледални сайта и в България.

Modem

   МОДЕМ всъщност е съкращение от "МОДулатор - ДЕМодулатор", защото това устройство прави със сигнала точно това. Модемът (вътрешен или външен) е хардуерен елемент, който позволява на компютъра са се свързва през телефонната линия с други компютри. Можете освен това да изпращате факсове, както и да правите и други неща, ако модемът ви ги поддържа. За да накарате модема си да заработи, имате нужда от софтуер - Dial-up Networking при Windows.

Moderator

Човек, който управлява регулиран mailing lists, онлайн дискусионен форум или нещо подобно.