Thứ bảy, 18 Tháng chín 2021, 5:55 PM
Hệ thống: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
Khoá học: Moodle tiếng Việt (Vietnamese Moodle) (Vietnamese Moodle)
Bảng từ: Hỏi đáp về Moodle (tiếng Việt)
K

Không đưa được bài giảng dạng SCORM lên web moodle?

Xin chào các anh chị!

Em đã tạo được web từ moodle và đã upload lên host thật, tuy nhiên lại gặp phải khó khăn:

1. Em không thể nào up được bài giảng đã được publish dạng SCORM  vào khóa học đã tạo.

Rất mong anh chị chỉ bảo.