Thứ tư, 8 Tháng mười hai 2021, 6:36 PM
Hệ thống: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
Khoá học: Moodle tiếng Việt (Vietnamese Moodle) (Vietnamese Moodle)
Bảng từ: Hỏi đáp về Moodle (tiếng Việt)
A

Ai là người xây dựng cộng đồng Moodle VN

Đó là anh Vũ Thanh Hùng, từng là chuyên viên e-learning của Trung tâm Tin học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Anh Vũ Thanh Hùng, được biết trên Moodle VN dưới cái tên Vu Hung, đã có công triển khai Moodle ở Việt Nam và tiên phong trong việc ứng dụng e-learning ờ Việt Nam.

Hiện anh đang công tác tại Hà Nội.