ศุกร์, 30 ตุลาคม 2020, 1:53AM
เว็บไซต์: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
รายวิชา: Moodle in Thailand (Moodle in Thailand)
อภิธานศัพท์: อภิธานศัพท์ภาษิต (อีสาน)

สอยๆ นกแตดแต้ บินข่วมน้ำซี น้ำมูลกะมี คือบ่ไปบินข่วม

บินข่วม = บินข้าม
กะมี = ก็มี
คือบ่ = เหตุอันใดไม่