อังคาร, 19 กุมภาพันธ์ 2019, 4:04PM
เว็บไซต์: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
รายวิชา: Moodle in Thailand (Moodle in Thailand)
อภิธานศัพท์: อภิธานศัพท์ภาษิต (อีสาน)

ผญา

คันว่าน้อง มักอ้าย