พุธ, 27 พฤษภาคม 2020, 6:30PM
เว็บไซต์: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
รายวิชา: Moodle in Thailand (Moodle in Thailand)
อภิธานศัพท์: อภิธานศัพท์ภาษิต (อีสาน)

นางเอ๊ย คันบ่ได้เห็นหน้า เห็นแต่นากะพออยู่ เห็นแต่สิ่นพาดฮั่ว กะพอได้อุ่นใจ

แม่นางน้อยเอ๋ย แม้นมิได้เห็นหน้า เห็นเพียงที่นาพี่นี้ก็พออยู่ได้ เห็นแต่เพียงผ้าซิ่นใจพี่ก็อุ่นแล้ว