จันทร์, 22 กรกฎาคม 2019, 10:02AM
เว็บไซต์: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
รายวิชา: Moodle in Thailand (Moodle in Thailand)
อภิธานศัพท์: อภิธานศัพท์ภาษิต (อีสาน)

จั๊กเดะ

หมายถึง "ไม่รู้ / ไม่ทราบ"

จั๊กแหล่ว

ไม่รู้