จันทร์, 23 กันยายน 2019, 5:59PM
เว็บไซต์: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
รายวิชา: Moodle in Thailand (Moodle in Thailand)
อภิธานศัพท์: อภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์

คนจน

บุคคลที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน