อาทิตย์, 9 พฤษภาคม 2021, 10:46AM
เว็บไซต์: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
รายวิชา: Moodle in Thailand (Moodle in Thailand)
อภิธานศัพท์: อภิธานศัพท์ฟิสิกส์ (อวกาศ)
X

X-RAY BACKGROUND

A daily average background X-ray flux in the 1 to 8 angstrom range. It is a midday minimum designed to reduce the effects of FLAREs.

X-RAY BURST

A temporary enhancement of the X-ray emission of the sun. The time-intensity profile of soft X-ray bursts is similar to that of the H-ALPHA profile of an associated FLARE.

X-RAY FLARE CLASS

Rank of a FLARE based on its X-ray energy output. Flares are classified by the order of magnitude of the peak burst inten- sity (I) measured at the earth in the 1 to 8 angstrom band as follows: Class (in Watt/sq. Meter) B I less than (l.t.) 10.0E-06 C 10.0E-06 l.e.= I l.t.= 10.0E-05 M 10.0E-05 l.e.= I l.t.= 10.0E-04 X I g.e.= 10.0E-04