ศุกร์, 7 พฤษภาคม 2021, 4:11PM
เว็บไซต์: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
รายวิชา: Moodle in Thailand (Moodle in Thailand)
อภิธานศัพท์: อภิธานศัพท์ฟิสิกส์ (อวกาศ)
V

VERY HIGH FREQUENCY (VHF)

That portion of the radio frequency spectrum from 30 to 300 MHz.

VERY LOW FREQUENCY (VLF)

That portion of the radio frequency spectrum from 3 to 30 kHz.