อาทิตย์, 9 พฤษภาคม 2021, 10:48AM
เว็บไซต์: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
รายวิชา: Moodle in Thailand (Moodle in Thailand)
อภิธานศัพท์: อภิธานศัพท์ฟิสิกส์ (อวกาศ)
K

K CORONA

Of the white-light CORONA (that is, the corona seen by the eye at a total solar eclipse), that portion which is caused by sunlight scattered by electrons in the hot outer atmosphere of the sun.

K INDEX

A 3-hourly quasi-logarithmic local index of geomagnetic activity relative to an assumed quiet-day curve for the recording site. Range is from 0 to 9. The K index measures the deviation of the most disturbed horizontal component.

KELVIN

A unit of absolute temperature.

Kp INDEX

A 3-hourly planetary geomagnetic index of activity generated in Gottingen, Germany, based on the K INDEX from 12 or 13 stations distributed around the world.