เสาร์, 16 พฤศจิกายน 2019, 3:31AM
เว็บไซต์: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
รายวิชา: Moodle in Thailand (Moodle in Thailand)
อภิธานศัพท์: อภิธานศัพท์ฟิสิกส์ (อวกาศ)
E

E REGION

A daytime layer of the earth's ionosphere roughly between the altitudes of 85 and 140 km.

EMERGING FLUX REGION (EFR)

An area on the sun where new magnetic flux is erupting.

ERUPTIVE

Solar activity levels with at least one radio event(10cm) and several chromospheric events per day (Class C Flares)

ERUPTIVE PROMINENCE ON LIMB (EPL)

A solar PROMINENCE that becomes activa- ted and is seen to ascend from the sun.

EXTREME ULTRAVIOLET (EUV)

A portion of the electromagnetic spectrum from approximately 100 to 1000 angstroms.

EXTREMELY LOW FREQUENCY (ELF)

That portion of the radio frequency spectrum from 30 to 3000 hertz.