อาทิตย์, 9 พฤษภาคม 2021, 10:15AM
เว็บไซต์: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
รายวิชา: Moodle in Thailand (Moodle in Thailand)
อภิธานศัพท์: อภิธานศัพท์ฟิสิกส์ (อวกาศ)
D

D REGION

A daytime layer of the earth's IONOSPHERE approximately 50 to 90 km in altitude.

DARK SURGE ON DISK (DSD)

Dark gaseous ejections visible in H-ALPHA.

DIFFERENTIAL ROTATION

The change in SOLAR ROTATION RATE with latitude. Low latitudes rotate at a faster angular rate (approx. 14 degrees per day) than do high latitudes (approx. 12 degrees per day).

DISAPPEARING SOLAR FILAMENT (DSF)

The sudden (timescale of minutes to hours) disappearance of a solar FILAMENT (PROMINENCE).

DISK

The visible surface of the sun (or any heavenly body) projected against the sky.

Dst INDEX

A geomagnetic index describing variations in the equatorial ringcurrent.