อาทิตย์, 17 ตุลาคม 2021, 11:28PM
เว็บไซต์: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
รายวิชา: Moodle in Thailand (Moodle in Thailand)
อภิธานศัพท์: อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์
Z

Zen Buddhism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A blending of Buddhism from India with Taoism from China. It is predominately practiced in China and Japan.
 

Zheng He

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1371-1433?) Chinese naval explorer who sailed along most of the coast of Asia, Japan, and half way down the east coast of Africa before his death.
 

Zionism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Jewish nationalist movement to establish a homeland in Palestine. This movement began in the late 1800s, as anti-Semitic feelings intensified in Europe. The main leader of this movement was a journalist by the name of Theodor Herzl. Herzl's dream of a homeland for Jewish peoples was realized in 1948 with the creation of Israel.
 

Zollverein

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A trade union among other German states formed by Prussia in the 1930s.
 

zoology

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The biological study of animals.
 

Zulu

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The name of a tribe of South Africa people who live in the northern part of Natal. They were the dominate tribe in the late 19th century when European Imperialism began. They resisted both the Boers and the British, but ultimately lost their homeland and freedom by 1879.