วันพุธ, 24 เมษายน 2024, 11:02AM
เว็บไซต์: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
รายวิชา: Moodle in Thailand (Moodle in Thailand)
อภิธานศัพท์: อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์
Y
Dr. Prin Singhanart

Yeltsin, Boris

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1931- ) President of Russia. He was elected before the breakup of the Soviet Union in 1991. He served until 1999. Yeltsin was instrumental in keeping a cout d
 
Dr. Prin Singhanart

Yin and Yang

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Symbol used to illlustrate the natural harmony that exists in the world. Everything must have an opposing force that allows the harmonious universe to exist.
 
Dr. Prin Singhanart

Yom Kippur War

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1973) War between Israel and Egypt and Syria in which Israel defeated the two capturing land from each.
 
Dr. Prin Singhanart

Young Italy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Nationalistic movement that wanted to end foreign control of Italy. Started in 1831 by Guiseppe Mazzini.