วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024, 11:32PM
เว็บไซต์: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
รายวิชา: Moodle in Thailand (Moodle in Thailand)
อภิธานศัพท์: อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์
F
Dr. Prin Singhanart

Frederick the Great

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1712-1786), King of Prussia from 1740 to 1786. Enlightened despot who enlarged Prussia by gaining land from Austria when Maria Theresa became Empress.
 
Dr. Prin Singhanart

French Indochina

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Area of southeast Asia controlled by France during Imperialism. Includes Cambodia, Laos, and Vietnam.
 
Dr. Prin Singhanart

French Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Political revolution in France starting in 1789 that brought about many changes in France. The revolution ultimately ended with a dictatorship under Napoleon Bonaparte before his defeat by the combined powers of Europe.
 
Dr. Prin Singhanart

fundamental

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Affecting the underlying principles or structure of something.