วันศุกร์, 12 เมษายน 2024, 9:42PM
เว็บไซต์: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
รายวิชา: Moodle in Thailand (Moodle in Thailand)
อภิธานศัพท์: อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์
A
Dr. Prin Singhanart

Augustus

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(63 BCE
 
Dr. Prin Singhanart

Austro-Hungarian Empire

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Also known as Austria-Hungary, or the Hapsburg Empire, as it was ruled by the Habsburg monarchy from 1867 to 1918. Austria-Hungary extended over most of central Europe. It was composed the modern day countries of Austria, Hungary, Slovakia, and the Czech Republic, as well as parts of present-day Poland, Romania, Italy, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, and the Federal Republic of Yugoslavia.
 
Dr. Prin Singhanart

Axis Powers

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Alliance of Germany, Italy, and Japan during World War II.
 
Dr. Prin Singhanart

Ayatollah Khomeini

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1900?-1989) Islamic religious leader who led a fundamentalist revolution in Iran in 1979. Ruled until 1989.
 
Dr. Prin Singhanart

Aztecs

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A Mesoamerican civilization of Mexico who created a strong empire that flourished between the 14th and 15th century. The arrival of Hernando Cortez and the Spanish Conquistadores ended their empire.
 
B
Dr. Prin Singhanart

balance of power

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A political policy in which countries attempt to preserve peace by keeping an equal military and economic status.
 
Dr. Prin Singhanart

Balfour Declaration

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A promise made by British Prime Minister Balfour to create a homeland for the Jewish people.
 
Dr. Prin Singhanart

bank

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A business that exchanges currencies, makes loans, and keeps the money of individual depositors.
 
Dr. Prin Singhanart

Baron de Montesquieu

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1689-1755) Enlightenment thinker from France who wrote a book called, The Spirit of the Laws in 1748. In his book, Montesquieu describes what he considers to be the best government. He states that government should divide itself according to its powers, creating a Judicial, Legislative, and Executive branch. Montesquieu explained that under this system each branch would Check and Balance the others, which would help protect the people's liberty.
 
Dr. Prin Singhanart

barter

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The exchange of goods or services for other goods or services.
 
Dr. Prin Singhanart

Batista, Fulgencio

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1901-1973) Cuban president from 1940 to 1944 and 1952 to 1959. He was responsible for some reforms in the country before leaving office for the first time. Later, he overthrew the legitimate government and ruled as a dictator until he was forced from office by Fidel Castro.
 
Dr. Prin Singhanart

Battle of Britain

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The massive air war against Great Britain by the Nazi war machine in Germany. Nearly nightly bombings occurred between summer of 1940 and summer of 1941 before German withdrew. Great Britain fought alone during this year and never gave up.
 
Dr. Prin Singhanart

Bay

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A body of water partly surrounded by land but having a wide outlet to the sea.
 
Dr. Prin Singhanart

BCE

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Date designation meaning Before Common Era, or more than two thousand years ago.
 
Dr. Prin Singhanart

Belief System

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Belief in a reverence for a supernatural power or powers reguarded as creator and governor of the universe.
 
Dr. Prin Singhanart

Bell, Alexander Graham

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1847-1922) American inventor of the telephone.
 
Dr. Prin Singhanart

Ben-Gurion, David

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1886-1973) First Prime Minister of Israel.
 
Dr. Prin Singhanart

Berlin Airlift

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A re-supply operation to the city of Berlin that lasted 11 months during 1948-49 when the Soviet Union attempted to close off the city.
 
Dr. Prin Singhanart

Berlin Conference

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1884-1885) During European Imperialism, various European leaders met in Berlin, Germany to discuss plans for dividing Africa peacefully. These leaders had little regard for African independence, and had no representation for native Africans. This began the process of imperializing Africa.
 
Dr. Prin Singhanart

Berlin Wall

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A wall built in 1961 dividing Soviet controlled East Berlin from the democratic West Berlin. It was destroyed when communism ended in 1990.