fredag, 25 juni 2021, 10:01
Startsida: Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org
Kurs: Svenska Moodle (Svenska Moodle)
Ordlista: Ord och begrepp i Moodle på svenska
A

assignment

av Anders Berggren - tisdag, 4 november 2003, 03:11
 

uppgift, 
detta ord har en allmän betydelse. Det kan finnas olika typer av uppgifter; essäer, uppsatser, laborationer, projekt osv. På engelska, (men inte i Moodle) förekommer 'task' i motsvarande betydelse.

 
C

Chat

av Anders Berggren - måndag, 15 december 2003, 01:44
 

Chat är en form av synkron kommunikation.

 
F
Fredrik Pedersen-Dambo

Forum

av Fredrik Pedersen-Dambo - lördag, 2 februari 2008, 06:28
 

Forum
I ett forum är det möjligt att skapa diskussioner och främja delaktighet. Man kan se det traditionella samtalet som exkluderande medan forumet ofta handlar om ett inkluderande av omgivningen. En fördel med forum är att det via det går att ta del av många personers kunskap genom den dokumentation som sker av deltagarna. Den som besöker forumet kan själv välja att aktivt delta eller att enbart ta del av vad som förmedlas. Forum är ett exempel på asynkron kommunikation, de som deltar behöver inte vara i kontakt med varandra vid samma tillfälle.

Exempel
Det finns mängder av forum på nätet som du kan delta i om du vill, till exempel:
www.forumportalen.se

 
K

kommunikation

av Anders Berggren - måndag, 15 december 2003, 01:46
 
kommunikation kan innebära...