Forum Ogólne


Forum ogólne dotyczące platformy Moodle, za wyjątkiem dyskusji związanych z tłumaczeniem.

Do tego celu powołane zostało oddzielne forum Tłumaczenia.

Wyjątek - Call to a member function get_author_id() on null

Więcej informacji o tym błędzie