THẢO LUẬN CÁC TÍNH NĂNG MỚI

Khu vực thảo luận các tính năng mới, các modules mới của Moodle và cách sử dụng chúng.

Danh sách các cuộc thảo luận. Đang hiển thị 17 của 17 cuộc thảo luận
Trạng thái Thảo luận Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Các thao tác
Hình của Tô Thanh Bình
Tô Thanh Bình
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Ha Lee
Ha Lee
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Nam Nhi
Nam Nhi
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Dung Hoang
Dung Hoang
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Wolf tube
Wolf tube
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Wolf tube
Wolf tube
Hình của Wolf tube
Wolf tube
4
online judge
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Hình của Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
0
Hình của Quách Phi Huỳnh
Quách Phi Huỳnh
Hình của Quách Phi Huỳnh
Quách Phi Huỳnh
0
Hình của Luyen Do Dinh
Luyen Do Dinh
Hình của Luyen Do Dinh
Luyen Do Dinh
0
Hình của Nguyen Ty
Nguyen Ty
Hình của Nguyen Ty
Nguyen Ty
0
Hình của Van Tam Tran
Van Tam Tran
Hình của Van Tam Tran
Van Tam Tran
0
Hình của Huy Phan
Huy Phan
0
Hình của Loan Dong
Loan Dong
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Dare to win
Dare to win
Hình của Dare to win
Dare to win
0
Hình của nguy san
nguy san
Hình của barack obama
barack obama
1
Hình của Huynh Birain
Huynh Birain
Hình của Huynh Birain
Huynh Birain
2
Hình của nguy san
nguy san
Hình của nguy san
nguy san
0