ترجمه فارسی

همانگونه که مستحضرید، برخی از قسمت‌های مودل هنوز به فارسی ترجمه نشده است. در صورتیکه متن خاصی به عنوان پیشنهاد برای قسمت‌های ترجمه نشده دارید و یا اگر معادل فارسی بهتری برای متون ترجمه شده‌ی مودل می‌شناسید، می‌توانید نظر خود را در این تالار مطرح کنید.
List of discussions. Showing 17 of 17 discussions
وضعیت گفتگو شروع‌کنندهٔ گفتگو آخرین مطلب تعداد مطالب اقدامات
عکس mohammad changizi
mohammad changizi
عکس mohammad changizi
mohammad changizi
0
عکس abraham Sal
abraham Sal
عکس abraham Sal
abraham Sal
0
عکس AM Sanat
AM Sanat
1
عکس zheela pourkalbasi
zheela pourkalbasi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس vu.whc.ir -
vu.whc.ir -
1
عکس saadat rahimi
saadat rahimi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس اتابک جم
اتابک جم
عکس Pourya Moghadam
Pourya Moghadam
1
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس atefeh gilak
atefeh gilak
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس Alireza Z.I
Alireza Z.I
2
عکس Arinoss Vatik
Arinoss Vatik
عکس Arinoss Vatik
Arinoss Vatik
2
عکس afshin rasooli
afshin rasooli
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
3
عکس ali biag
ali biag
8
عکس zheela pourkalbasi
zheela pourkalbasi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
8
عکس navid hosseinkhani
navid hosseinkhani
عکس vahid javani
vahid javani
10
عکس سيد اميرحسين نيكوكار
سيد اميرحسين نيكوكار
13