ترجمه فارسی

همانگونه که مستحضرید، برخی از قسمت‌های مودل هنوز به فارسی ترجمه نشده است. در صورتیکه متن خاصی به عنوان پیشنهاد برای قسمت‌های ترجمه نشده دارید و یا اگر معادل فارسی بهتری برای متون ترجمه شده‌ی مودل می‌شناسید، می‌توانید نظر خود را در این تالار مطرح کنید.
List of discussions. Showing 17 of 17 discussions
وضعیت گفتگو شروع‌کنندهٔ گفتگو آخرین مطلب تعداد مطالب اقدامات
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس abraham Sal
abraham Sal
عکس abraham Sal
abraham Sal
0
عکس afshin rasooli
afshin rasooli
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
3
عکس atefeh gilak
atefeh gilak
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس mohammad changizi
mohammad changizi
عکس mohammad changizi
mohammad changizi
0
عکس Arinoss Vatik
Arinoss Vatik
عکس Arinoss Vatik
Arinoss Vatik
2
عکس سيد اميرحسين نيكوكار
سيد اميرحسين نيكوكار
13
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس saadat rahimi
saadat rahimi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس اتابک جم
اتابک جم
عکس Pourya Moghadam
Pourya Moghadam
1
عکس ali biag
ali biag
8
عکس vu.whc.ir -
vu.whc.ir -
1
عکس Alireza Z.I
Alireza Z.I
2
عکس navid hosseinkhani
navid hosseinkhani
عکس vahid javani
vahid javani
10
عکس zheela pourkalbasi
zheela pourkalbasi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
8
عکس zheela pourkalbasi
zheela pourkalbasi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس AM Sanat
AM Sanat
1