تالار گفتگوی عمومی توسعه‌دهندگان

این تالار مکانی برای گفتگوهای عمومی بین توسعه‌دهندگان و کدنویسان روی مودل می‌باشد. اگر تجربهٔ برنامه‌نویسی ندارید نیز مقدم شما در این تالار گرامی داشته خواهد شد، ولی توجه داشته باشید که به انجمنی وارد شده‌اید که مختص و متعلق به برنامه‌نویسان می‌باشد. بنابر این طبیعی است که در لحن و ادبیات مورد استفاده، شما باید خودتان را با آنها وفق دهید و نه آنها.

پیش از ارسال مطلب مطمئن شوید که تالار مرتبط تری (اختصاصی تری) برای طرح مطلب شما وجود نداشته باشد.

لطفاً به مستندات توسعه‌دهنده و سوالات متداول توسعه‌دهنده هم سری بزنید.

List of discussions. Showing 100 of 388 discussions
وضعیت گفتگو شروع‌کنندهٔ گفتگو آخرین مطلب تعداد مطالب اقدامات
عکس jazyre co
jazyre co
14
عکس houman nourian
houman nourian
عکس Amir Ali Dadras
Amir Ali Dadras
7
عکس houman nourian
houman nourian
1
ftp
عکس hosssein fadaee
hosssein fadaee
1
عکس hosssein fadaee
hosssein fadaee
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس hosssein fadaee
hosssein fadaee
عکس hosssein fadaee
hosssein fadaee
4
عکس hosssein fadaee
hosssein fadaee
عکس hosssein fadaee
hosssein fadaee
2
عکس hossein kalaei
hossein kalaei
عکس hossein kalaei
hossein kalaei
0
عکس hossein kalaei
hossein kalaei
6
عکس homa edalati
homa edalati
عکس Mehdi Mirzaie
Mehdi Mirzaie
4
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
0
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
4
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
0
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
4
عکس hassan zaaferani
hassan zaaferani
1
عکس hassan zaaferani
hassan zaaferani
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
5
maturity
عکس hasan bayati
hasan bayati
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس hasan bayati
hasan bayati
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
6
عکس hamzehi hamzehi
hamzehi hamzehi
1
عکس hamzehi hamzehi
hamzehi hamzehi
2
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
3
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
1
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
1
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
5
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
2
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
4
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
3
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
1
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
1
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
4
عکس hamid daneshvar
hamid daneshvar
عکس hamid daneshvar
hamid daneshvar
0
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
1
عکس hamed hamed
hamed hamed
1
عکس hamed andhamed
hamed andhamed
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
2
عکس Hamed Najafi
Hamed Najafi
1
عکس Hamed Hosseini
Hamed Hosseini
عکس Hamed Hosseini
Hamed Hosseini
0
عکس Ghaedsharafi Nima
Ghaedsharafi Nima
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس Ghaedsharafi Nima
Ghaedsharafi Nima
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
2
عکس fatima ejei
fatima ejei
1
عکس Fatemeh Orooji
Fatemeh Orooji
عکس neda mafakheri
neda mafakheri
4
عکس Fatemeh Orooji
Fatemeh Orooji
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس fateme hashemi
fateme hashemi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس fateme hashemi
fateme hashemi
عکس fateme hashemi
fateme hashemi
0
metadata
عکس farnosh davoodi
farnosh davoodi
عکس farnosh davoodi
farnosh davoodi
2
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
عکس Soleyman Pasban
Soleyman Pasban
18
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
0
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
0
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
4
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
0
عکس farhad mirblouk
farhad mirblouk
4
عکس Farhad Qeshlaqi
Farhad Qeshlaqi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس Faezeh Allahmoradi
Faezeh Allahmoradi
عکس Nima Zarin Parsa
Nima Zarin Parsa
3
عکس f j
f j
2
عکس F Z
F Z
1
عکس Erfan Soleymani
Erfan Soleymani
عکس Erfan Soleymani
Erfan Soleymani
2
عکس Em Ra
Em Ra
0
عکس elham salari
elham salari
عکس elham salari
elham salari
0
عکس elaheh hasanzadeh
elaheh hasanzadeh
1
عکس Ehsan Hasirbafan
Ehsan Hasirbafan
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس Ehsan Keshavarz
Ehsan Keshavarz
عکس Ehsan Keshavarz
Ehsan Keshavarz
0
عکس Davood Nasri
Davood Nasri
عکس Davood Nasri
Davood Nasri
2
عکس Davood Nasri
Davood Nasri
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
1
عکس danial gh
danial gh
0
عکس D.R ben
D.R ben
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
9
عکس D.R ben
D.R ben
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
2
عکس D.R ben
D.R ben
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس D.R ben
D.R ben
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
4
عکس blackjack sovietwings
blackjack sovietwings
عکس blackjack sovietwings
blackjack sovietwings
0
عکس bita kiana
bita kiana
35
عکس behnaz kordtabar
behnaz kordtabar
عکس behnaz kordtabar
behnaz kordtabar
0
عکس behnaz kordtabar
behnaz kordtabar
عکس behnaz kordtabar
behnaz kordtabar
0
عکس behnaz kordtabar
behnaz kordtabar
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس behnaz ranjbar
behnaz ranjbar
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
5
عکس Behnam Valizadeh
Behnam Valizadeh
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
15
عکس barb0d raha
barb0d raha
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
18
عکس Armin St
Armin St
1
عکس armia mikealson
armia mikealson
3
عکس Arman Ajdani
Arman Ajdani
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
2
عکس Arinoss Vatik
Arinoss Vatik
عکس Arinoss Vatik
Arinoss Vatik
3
عکس Arinoss Vatik
Arinoss Vatik
عکس Arinoss Vatik
Arinoss Vatik
6
عکس Arinoss Vatik
Arinoss Vatik
3
عکس arghavan no
arghavan no
3
عکس Aram Der
Aram Der
1
عکس Amirreza Mousavi
Amirreza Mousavi
1
عکس amirreza pourzolfaghari
amirreza pourzolfaghari
1
عکس AmirHossein Razavi
AmirHossein Razavi
عکس AmirHossein Razavi
AmirHossein Razavi
5
عکس AmirHossein Razavi
AmirHossein Razavi
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس amir rezayi
amir rezayi
0
عکس amir asgari
amir asgari
1
عکس amir asgari
amir asgari
0
عکس amir asgari
amir asgari
عکس amir asgari
amir asgari
0
عکس amir asgari
amir asgari
عکس nima poostkar
nima poostkar
3