تالار گفتگوی عمومی توسعه‌دهندگان

این تالار مکانی برای گفتگوهای عمومی بین توسعه‌دهندگان و کدنویسان روی مودل می‌باشد. اگر تجربهٔ برنامه‌نویسی ندارید نیز مقدم شما در این تالار گرامی داشته خواهد شد، ولی توجه داشته باشید که به انجمنی وارد شده‌اید که مختص و متعلق به برنامه‌نویسان می‌باشد. بنابر این طبیعی است که در لحن و ادبیات مورد استفاده، شما باید خودتان را با آنها وفق دهید و نه آنها.

پیش از ارسال مطلب مطمئن شوید که تالار مرتبط تری (اختصاصی تری) برای طرح مطلب شما وجود نداشته باشد.

لطفاً به مستندات توسعه‌دهنده و سوالات متداول توسعه‌دهنده هم سری بزنید.

List of discussions. Showing 89 of 389 discussions
وضعیت گفتگو شروع‌کنندهٔ گفتگو آخرین مطلب تعداد مطالب اقدامات
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
1
عکس Amirreza Mousavi
Amirreza Mousavi
1
عکس amirreza pourzolfaghari
amirreza pourzolfaghari
1
عکس yunes ebrahimi
yunes ebrahimi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس hassan zaaferani
hassan zaaferani
1
عکس reza Soufizadeh
reza Soufizadeh
1
عکس Davood Nasri
Davood Nasri
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
1
عکس ali hamze
ali hamze
1
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
1
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
1
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
0
عکس Abbas Khodaeian
Abbas Khodaeian
عکس Abbas Khodaeian
Abbas Khodaeian
0
عکس s b
s b
0
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
0
عکس m mks
m mks
0
عکس s samadi
s samadi
0
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
0
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
0
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
0
عکس sara moshfeghi
sara moshfeghi
عکس sara moshfeghi
sara moshfeghi
0
عکس AM Sanat
AM Sanat
0
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
0
عکس reza asadi
reza asadi
0
عکس Em Ra
Em Ra
0
عکس amir rezayi
amir rezayi
0
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
0
عکس Joseph Ahmadi
Joseph Ahmadi
0
عکس sama masoudi
sama masoudi
0
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
0
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
0
عکس nasim shokr
nasim shokr
0
عکس blackjack sovietwings
blackjack sovietwings
عکس blackjack sovietwings
blackjack sovietwings
0
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
0
عکس samin safapoor
samin safapoor
عکس samin safapoor
samin safapoor
0
عکس morteza ghorobi
morteza ghorobi
عکس morteza ghorobi
morteza ghorobi
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس mostafa bahman
mostafa bahman
عکس mostafa bahman
mostafa bahman
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس elham salari
elham salari
عکس elham salari
elham salari
0
عکس حمید رضا غلامیان
حمید رضا غلامیان
عکس حمید رضا غلامیان
حمید رضا غلامیان
0
عکس hossein kalaei
hossein kalaei
عکس hossein kalaei
hossein kalaei
0
عکس leila zebarjadi
leila zebarjadi
عکس leila zebarjadi
leila zebarjadi
0
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس amir asgari
amir asgari
0
عکس محمد یوسفی
محمد یوسفی
عکس محمد یوسفی
محمد یوسفی
0
عکس amir asgari
amir asgari
عکس amir asgari
amir asgari
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس taha hamzavi
taha hamzavi
عکس taha hamzavi
taha hamzavi
0
عکس behnaz kordtabar
behnaz kordtabar
عکس behnaz kordtabar
behnaz kordtabar
0
عکس behnaz kordtabar
behnaz kordtabar
عکس behnaz kordtabar
behnaz kordtabar
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس maryam maryam
maryam maryam
عکس maryam maryam
maryam maryam
0
عکس AM Sanat
AM Sanat
0
عکس amir ghasemiyan
amir ghasemiyan
عکس amir ghasemiyan
amir ghasemiyan
0
عکس fateme hashemi
fateme hashemi
عکس fateme hashemi
fateme hashemi
0
عکس shaho ak
shaho ak
0
عکس Abolfazl Gholami
Abolfazl Gholami
عکس Abolfazl Gholami
Abolfazl Gholami
0
عکس ali zolfaghari
ali zolfaghari
عکس ali zolfaghari
ali zolfaghari
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس Mohammad Sharifi
Mohammad Sharifi
عکس Mohammad Sharifi
Mohammad Sharifi
0
عکس m t
m t
0
عکس danial gh
danial gh
0
عکس ali mohammadi
ali mohammadi
0
عکس rianco rianco
rianco rianco
عکس rianco rianco
rianco rianco
0
عکس m b
m b
0
عکس samin radsar
samin radsar
عکس samin radsar
samin radsar
0
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
0
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
0
عکس ozra mohammadi
ozra mohammadi
عکس ozra mohammadi
ozra mohammadi
0
عکس zahra shahsavari
zahra shahsavari
عکس zahra shahsavari
zahra shahsavari
0
عکس samin safapoor
samin safapoor
عکس samin safapoor
samin safapoor
0
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
0
خطا
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
0
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
0
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
0
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
0
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
0
عکس Hamed Hosseini
Hamed Hosseini
عکس Hamed Hosseini
Hamed Hosseini
0
عکس vahid lotfi
vahid lotfi
عکس vahid lotfi
vahid lotfi
0
عکس Nima Zarin Parsa
Nima Zarin Parsa
عکس Nima Zarin Parsa
Nima Zarin Parsa
0
عکس Mehdi abdolkarimi
Mehdi abdolkarimi
عکس Mehdi abdolkarimi
Mehdi abdolkarimi
0
temp
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
0
عکس hamid daneshvar
hamid daneshvar
عکس hamid daneshvar
hamid daneshvar
0
عکس yunes ebrahimi
yunes ebrahimi
عکس yunes ebrahimi
yunes ebrahimi
0
عکس Ehsan Keshavarz
Ehsan Keshavarz
عکس Ehsan Keshavarz
Ehsan Keshavarz
0