تالار گفتگوی عمومی توسعه‌دهندگان

این تالار مکانی برای گفتگوهای عمومی بین توسعه‌دهندگان و کدنویسان روی مودل می‌باشد. اگر تجربهٔ برنامه‌نویسی ندارید نیز مقدم شما در این تالار گرامی داشته خواهد شد، ولی توجه داشته باشید که به انجمنی وارد شده‌اید که مختص و متعلق به برنامه‌نویسان می‌باشد. بنابر این طبیعی است که در لحن و ادبیات مورد استفاده، شما باید خودتان را با آنها وفق دهید و نه آنها.

پیش از ارسال مطلب مطمئن شوید که تالار مرتبط تری (اختصاصی تری) برای طرح مطلب شما وجود نداشته باشد.

لطفاً به مستندات توسعه‌دهنده و سوالات متداول توسعه‌دهنده هم سری بزنید.

List of discussions. Showing 100 of 390 discussions
وضعیت گفتگو شروع‌کنندهٔ گفتگو آخرین مطلب تعداد مطالب اقدامات
عکس Fatemeh Orooji
Fatemeh Orooji
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس hassan farhadi
hassan farhadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس fatima ejei
fatima ejei
1
عکس mobina 1
mobina 1
عکس محمد یوسفی
محمد یوسفی
1
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس Erfan Soleymani
Erfan Soleymani
1
عکس zahra saffari
zahra saffari
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس Mohamad Amir
Mohamad Amir
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس Najme Soroosh
Najme Soroosh
1
عکس hamed hamed
hamed hamed
1
عکس Najme Soroosh
Najme Soroosh
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس Ghaedsharafi Nima
Ghaedsharafi Nima
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس D.R ben
D.R ben
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس Soleyman Pasban
Soleyman Pasban
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس leila zebarjadi
leila zebarjadi
1
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس Najme Soroosh
Najme Soroosh
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس nasim shokr
nasim shokr
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس aida azari
aida azari
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس shaghayegh khavari
shaghayegh khavari
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس shaghayegh khavari
shaghayegh khavari
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس حمید رضا غلامیان
حمید رضا غلامیان
عکس حمید رضا غلامیان
حمید رضا غلامیان
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
1
عکس اتابک جم
اتابک جم
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس fateme hashemi
fateme hashemi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس amir asgari
amir asgari
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
1
عکس leila zebarjadi
leila zebarjadi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس behnaz kordtabar
behnaz kordtabar
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس mary faro
mary faro
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس HADI DADKHAH
HADI DADKHAH
1
عکس leila zebarjadi
leila zebarjadi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس Aram Der
Aram Der
1
عکس Reza Keshmir
Reza Keshmir
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس solmaz naderi
solmaz naderi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس solmaz naderi
solmaz naderi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس marzieh ghorbani poor
marzieh ghorbani poor
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Niloofar Bahrami
Niloofar Bahrami
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Zahra Sadat Paliz
Zahra Sadat Paliz
عکس Niloofar Bahrami
Niloofar Bahrami
1
عکس فرزاد صنعتی
فرزاد صنعتی
1
عکس maryam daneshvar
maryam daneshvar
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس mhm1371 mova
mhm1371 mova
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس کیامرث حبیبی
کیامرث حبیبی
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس F Z
F Z
1
عکس Seyyed Abbas Mousavi
Seyyed Abbas Mousavi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
maturity
عکس hasan bayati
hasan bayati
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس samin radsar
samin radsar
1
عکس m movahed
m movahed
1
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
1
عکس ozra mohammadi
ozra mohammadi
1
عکس alex dnshvr
alex dnshvr
1
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس shabnam sh
shabnam sh
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
1
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
1
عکس milad jafari
milad jafari
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس Ehsan Hasirbafan
Ehsan Hasirbafan
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس ali samadi
ali samadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس hamzehi hamzehi
hamzehi hamzehi
1
عکس Hamed Najafi
Hamed Najafi
1
عکس sama rabbani
sama rabbani
1
عکس sama rabbani
sama rabbani
1
عکس علی زمانی
علی زمانی
1
عکس sama rabbani
sama rabbani
1
عکس zahra abbasali
zahra abbasali
1
عکس narges nm
narges nm
1
عکس milad jafari
milad jafari
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس narges nm
narges nm
1
عکس smh zoghi
smh zoghi
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس Sohrab Yazdanparast
Sohrab Yazdanparast
1
عکس Mohammad Ehsan Akhavan
Mohammad Ehsan Akhavan
1
عکس elaheh hasanzadeh
elaheh hasanzadeh
1
عکس alireza zare
alireza zare
1
عکس omid zahed
omid zahed
1
عکس smh zoghi
smh zoghi
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس smh zoghi
smh zoghi
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس علی زمانی
علی زمانی
1
عکس Mh3n Msh
Mh3n Msh
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس vahid lotfi
vahid lotfi
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
1
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
1
ftp
عکس hosssein fadaee
hosssein fadaee
1
عکس Mohammadjavad Pourkazemi
Mohammadjavad Pourkazemi
1
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
1
عکس AmirHossein Razavi
AmirHossein Razavi
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس hosssein fadaee
hosssein fadaee
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس Armin St
Armin St
1
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
1
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
1
عکس Mehdi Namdar
Mehdi Namdar
1
عکس shaghayegh khorsandi
shaghayegh khorsandi
1