تالار گفتگوی عمومی توسعه‌دهندگان

این تالار مکانی برای گفتگوهای عمومی بین توسعه‌دهندگان و کدنویسان روی مودل می‌باشد. اگر تجربهٔ برنامه‌نویسی ندارید نیز مقدم شما در این تالار گرامی داشته خواهد شد، ولی توجه داشته باشید که به انجمنی وارد شده‌اید که مختص و متعلق به برنامه‌نویسان می‌باشد. بنابر این طبیعی است که در لحن و ادبیات مورد استفاده، شما باید خودتان را با آنها وفق دهید و نه آنها.

پیش از ارسال مطلب مطمئن شوید که تالار مرتبط تری (اختصاصی تری) برای طرح مطلب شما وجود نداشته باشد.

لطفاً به مستندات توسعه‌دهنده و سوالات متداول توسعه‌دهنده هم سری بزنید.

List of discussions. Showing 89 of 389 discussions
وضعیت گفتگو شروع‌کنندهٔ گفتگو آخرین مطلب تعداد مطالب اقدامات
عکس smh zoghi
smh zoghi
5
عکس smh zoghi
smh zoghi
3
عکس omid zahed
omid zahed
1
عکس Vahid Aghamohamadi
Vahid Aghamohamadi
عکس Vahid Aghamohamadi
Vahid Aghamohamadi
2
عکس smh zoghi
smh zoghi
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس mostafa bahman
mostafa bahman
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
3
عکس smh zoghi
smh zoghi
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
0
عکس علی زمانی
علی زمانی
1
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
0
عکس Mh3n Msh
Mh3n Msh
5
عکس Hamed Hosseini
Hamed Hosseini
عکس Hamed Hosseini
Hamed Hosseini
0
عکس Mh3n Msh
Mh3n Msh
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس vahid lotfi
vahid lotfi
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
1
عکس Mh3n Msh
Mh3n Msh
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
4
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
3
عکس vahid lotfi
vahid lotfi
عکس vahid lotfi
vahid lotfi
0
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
3
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس Faezeh Allahmoradi
Faezeh Allahmoradi
عکس Nima Zarin Parsa
Nima Zarin Parsa
3
عکس Nima Zarin Parsa
Nima Zarin Parsa
عکس Nima Zarin Parsa
Nima Zarin Parsa
0
عکس abbas heidary
abbas heidary
عکس abbas heidary
abbas heidary
2
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
2
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
1
ftp
عکس hosssein fadaee
hosssein fadaee
1
عکس Mohammadjavad Pourkazemi
Mohammadjavad Pourkazemi
1
عکس abbas heidary
abbas heidary
عکس abbas heidary
abbas heidary
2
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
1
عکس Mehdi abdolkarimi
Mehdi abdolkarimi
عکس Mehdi abdolkarimi
Mehdi abdolkarimi
0
عکس Ali Reza Ramezany
Ali Reza Ramezany
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
2
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
5
عکس AmirHossein Razavi
AmirHossein Razavi
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس hosssein fadaee
hosssein fadaee
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس hosssein fadaee
hosssein fadaee
عکس hosssein fadaee
hosssein fadaee
4
عکس hosssein fadaee
hosssein fadaee
عکس hosssein fadaee
hosssein fadaee
2
عکس Mohammad Ehsan Akhavan
Mohammad Ehsan Akhavan
1
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
1
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
3
عکس Armin St
Armin St
1
عکس armia mikealson
armia mikealson
3
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
2
عکس AmirHossein Razavi
AmirHossein Razavi
عکس AmirHossein Razavi
AmirHossein Razavi
5
عکس narges nm
narges nm
6
عکس samin safapoor
samin safapoor
5
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
1
عکس farhad mirblouk
farhad mirblouk
4
عکس Sohrab Yazdanparast
Sohrab Yazdanparast
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
4
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
4
عکس afshin rasooli
afshin rasooli
7
عکس Mehdi Namdar
Mehdi Namdar
1
عکس shaghayegh khorsandi
shaghayegh khorsandi
1
temp
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
0
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
1
عکس Amirreza Mousavi
Amirreza Mousavi
1
عکس hamid daneshvar
hamid daneshvar
عکس hamid daneshvar
hamid daneshvar
0
عکس Mehdi Namavar
Mehdi Namavar
عکس hamid daneshvar
hamid daneshvar
5
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
3
عکس Kamal Saeidi
Kamal Saeidi
2
عکس afshin rasooli
afshin rasooli
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
2
عکس مریم زارع
مریم زارع
عکس reza ramezani
reza ramezani
2
عکس yunes ebrahimi
yunes ebrahimi
عکس yunes ebrahimi
yunes ebrahimi
0
عکس amirreza pourzolfaghari
amirreza pourzolfaghari
1
عکس hamzehi hamzehi
hamzehi hamzehi
2
عکس hassan zaaferani
hassan zaaferani
1
عکس Arinoss Vatik
Arinoss Vatik
3
عکس hassan zaaferani
hassan zaaferani
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
5
عکس reza Soufizadeh
reza Soufizadeh
1
عکس hasan bayati
hasan bayati
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
6
عکس samir martin
samir martin
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس yunes ebrahimi
yunes ebrahimi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس narges nm
narges nm
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
7
عکس Farhad Qeshlaqi
Farhad Qeshlaqi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس mina m
mina m
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
2
عکس smh zoghi
smh zoghi
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
3
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
4
عکس Ehsan Keshavarz
Ehsan Keshavarz
عکس Ehsan Keshavarz
Ehsan Keshavarz
0
عکس Davood Nasri
Davood Nasri
عکس Davood Nasri
Davood Nasri
2
عکس Davood Nasri
Davood Nasri
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
1
عکس narges nm
narges nm
2
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس barb0d raha
barb0d raha
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
18
عکس Sohrab Yazdanparast
Sohrab Yazdanparast
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
22
عکس Reza Nedamati
Reza Nedamati
عکس Reza Nedamati
Reza Nedamati
2
عکس ali hamze
ali hamze
1
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
4
عکس narges nm
narges nm
6
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
1
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
7
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
0