تالار گفتگوی عمومی توسعه‌دهندگان

این تالار مکانی برای گفتگوهای عمومی بین توسعه‌دهندگان و کدنویسان روی مودل می‌باشد. اگر تجربهٔ برنامه‌نویسی ندارید نیز مقدم شما در این تالار گرامی داشته خواهد شد، ولی توجه داشته باشید که به انجمنی وارد شده‌اید که مختص و متعلق به برنامه‌نویسان می‌باشد. بنابر این طبیعی است که در لحن و ادبیات مورد استفاده، شما باید خودتان را با آنها وفق دهید و نه آنها.

پیش از ارسال مطلب مطمئن شوید که تالار مرتبط تری (اختصاصی تری) برای طرح مطلب شما وجود نداشته باشد.

لطفاً به مستندات توسعه‌دهنده و سوالات متداول توسعه‌دهنده هم سری بزنید.

List of discussions. Showing 100 of 389 discussions
وضعیت گفتگو شروع‌کنندهٔ گفتگو آخرین مطلب تعداد مطالب اقدامات
عکس Abbas Khodaeian
Abbas Khodaeian
عکس Abbas Khodaeian
Abbas Khodaeian
0
عکس abbas heidary
abbas heidary
عکس abbas heidary
abbas heidary
2
عکس abbas heidary
abbas heidary
عکس abbas heidary
abbas heidary
2
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
2
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
10
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس Hamed Azimi
Hamed Azimi
7
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
2
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
2
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس elham salari
elham salari
5
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس HADI DADKHAH
HADI DADKHAH
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
2
عکس Abolfazl Gholami
Abolfazl Gholami
عکس Abolfazl Gholami
Abolfazl Gholami
0
عکس afshin rasooli
afshin rasooli
7
عکس afshin rasooli
afshin rasooli
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
2
عکس aida azari
aida azari
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس alex dnshvr
alex dnshvr
1
عکس Ali Nejati
Ali Nejati
عکس Seied Ali Razavi Omrani
Seied Ali Razavi Omrani
4
عکس Ali Nejati
Ali Nejati
عکس leila zebarjadi
leila zebarjadi
2
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
3
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
2
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
2
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
0
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
5
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
3
عکس ali zolfaghari
ali zolfaghari
عکس ali zolfaghari
ali zolfaghari
0
عکس ali mohammadi
ali mohammadi
0
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
3
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
0
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
0
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
1
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
2
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
4
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
7
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
4
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
3
عکس ali samadi
ali samadi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
5
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
2
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
2
عکس ali samadi
ali samadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
2
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
0
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
2
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
2
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
6
عکس ali hamze
ali hamze
1
عکس Ali Reza Ramezany
Ali Reza Ramezany
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
2
عکس alireza zare
alireza zare
3
عکس alireza zare
alireza zare
1
عکس AM Sanat
AM Sanat
8
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس AM Sanat
AM Sanat
4
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
3
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
3
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس Erfan Soleymani
Erfan Soleymani
1
عکس AM Sanat
AM Sanat
3
عکس AM Sanat
AM Sanat
0
عکس AM Sanat
AM Sanat
0
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
4
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
2
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
1
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
1
عکس Amin Farajzadeh
Amin Farajzadeh
2
عکس amir rezayi
amir rezayi
0
عکس amir asgari
amir asgari
1
عکس amir asgari
amir asgari
0
عکس amir asgari
amir asgari
عکس amir asgari
amir asgari
0
عکس amir asgari
amir asgari
عکس nima poostkar
nima poostkar
3
عکس Amir Parsi
Amir Parsi
4
عکس amir ghasemiyan
amir ghasemiyan
عکس amir ghasemiyan
amir ghasemiyan
0
عکس amir ghasemiyan
amir ghasemiyan
عکس amir ghasemiyan
amir ghasemiyan
2
عکس AmirHossein Razavi
AmirHossein Razavi
عکس AmirHossein Razavi
AmirHossein Razavi
5
عکس AmirHossein Razavi
AmirHossein Razavi
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس Amirreza Mousavi
Amirreza Mousavi
1
عکس amirreza pourzolfaghari
amirreza pourzolfaghari
1
عکس Aram Der
Aram Der
1
عکس arghavan no
arghavan no
3
عکس Arinoss Vatik
Arinoss Vatik
عکس Arinoss Vatik
Arinoss Vatik
3