تالار گفتگوی عمومی توسعه‌دهندگان

این تالار مکانی برای گفتگوهای عمومی بین توسعه‌دهندگان و کدنویسان روی مودل می‌باشد. اگر تجربهٔ برنامه‌نویسی ندارید نیز مقدم شما در این تالار گرامی داشته خواهد شد، ولی توجه داشته باشید که به انجمنی وارد شده‌اید که مختص و متعلق به برنامه‌نویسان می‌باشد. بنابر این طبیعی است که در لحن و ادبیات مورد استفاده، شما باید خودتان را با آنها وفق دهید و نه آنها.

پیش از ارسال مطلب مطمئن شوید که تالار مرتبط تری (اختصاصی تری) برای طرح مطلب شما وجود نداشته باشد.

لطفاً به مستندات توسعه‌دهنده و سوالات متداول توسعه‌دهنده هم سری بزنید.

List of discussions. Showing 100 of 387 discussions
وضعیت گفتگو شروع‌کنندهٔ گفتگو آخرین مطلب تعداد مطالب اقدامات
عکس narges nm
narges nm
6
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
4
عکس ali hamze
ali hamze
1
عکس Reza Nedamati
Reza Nedamati
عکس Reza Nedamati
Reza Nedamati
2
عکس Sohrab Yazdanparast
Sohrab Yazdanparast
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
22
عکس barb0d raha
barb0d raha
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
18
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس narges nm
narges nm
2
عکس Davood Nasri
Davood Nasri
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
1
عکس Davood Nasri
Davood Nasri
عکس Davood Nasri
Davood Nasri
2
عکس Ehsan Keshavarz
Ehsan Keshavarz
عکس Ehsan Keshavarz
Ehsan Keshavarz
0
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
4
عکس smh zoghi
smh zoghi
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
3
عکس mina m
mina m
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
2
عکس Farhad Qeshlaqi
Farhad Qeshlaqi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس narges nm
narges nm
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
7
عکس yunes ebrahimi
yunes ebrahimi
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس samir martin
samir martin
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس hasan bayati
hasan bayati
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
6
عکس reza Soufizadeh
reza Soufizadeh
1
عکس hassan zaaferani
hassan zaaferani
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
5
عکس Arinoss Vatik
Arinoss Vatik
3
عکس hassan zaaferani
hassan zaaferani
1
عکس hamzehi hamzehi
hamzehi hamzehi
2
عکس amirreza pourzolfaghari
amirreza pourzolfaghari
1
عکس yunes ebrahimi
yunes ebrahimi
عکس yunes ebrahimi
yunes ebrahimi
0
عکس مریم زارع
مریم زارع
عکس reza ramezani
reza ramezani
2
عکس afshin rasooli
afshin rasooli
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
2
عکس Kamal Saeidi
Kamal Saeidi
2
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
3
عکس Mehdi Namavar
Mehdi Namavar
عکس hamid daneshvar
hamid daneshvar
5
عکس hamid daneshvar
hamid daneshvar
عکس hamid daneshvar
hamid daneshvar
0
عکس Amirreza Mousavi
Amirreza Mousavi
1
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
1
temp
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
0
عکس shaghayegh khorsandi
shaghayegh khorsandi
1
عکس Mehdi Namdar
Mehdi Namdar
1
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
6
عکس afshin rasooli
afshin rasooli
7
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
4
عکس Sohrab Yazdanparast
Sohrab Yazdanparast
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
4
عکس farhad mirblouk
farhad mirblouk
4
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
1
عکس samin safapoor
samin safapoor
5
عکس narges nm
narges nm
6
عکس AmirHossein Razavi
AmirHossein Razavi
عکس AmirHossein Razavi
AmirHossein Razavi
5
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
2
عکس armia mikealson
armia mikealson
3
عکس Armin St
Armin St
1
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
3
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
1
عکس Mohammad Ehsan Akhavan
Mohammad Ehsan Akhavan
1
عکس hosssein fadaee
hosssein fadaee
عکس hosssein fadaee
hosssein fadaee
2
عکس hosssein fadaee
hosssein fadaee
عکس hosssein fadaee
hosssein fadaee
4
عکس hosssein fadaee
hosssein fadaee
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس AmirHossein Razavi
AmirHossein Razavi
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
5
عکس Ali Reza Ramezany
Ali Reza Ramezany
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
2
عکس Mehdi abdolkarimi
Mehdi abdolkarimi
عکس Mehdi abdolkarimi
Mehdi abdolkarimi
0
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
1
عکس abbas heidary
abbas heidary
عکس abbas heidary
abbas heidary
2
عکس Mohammadjavad Pourkazemi
Mohammadjavad Pourkazemi
1
ftp
عکس hosssein fadaee
hosssein fadaee
1
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
1
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
2
عکس abbas heidary
abbas heidary
عکس abbas heidary
abbas heidary
2
عکس Nima Zarin Parsa
Nima Zarin Parsa
عکس Nima Zarin Parsa
Nima Zarin Parsa
0
عکس Faezeh Allahmoradi
Faezeh Allahmoradi
عکس Nima Zarin Parsa
Nima Zarin Parsa
3
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
3
عکس vahid lotfi
vahid lotfi
عکس vahid lotfi
vahid lotfi
0
عکس Hamid Hd
Hamid Hd
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
3
عکس Mh3n Msh
Mh3n Msh
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
4
عکس vahid lotfi
vahid lotfi
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
1
عکس Mh3n Msh
Mh3n Msh
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس Hamed Hosseini
Hamed Hosseini
عکس Hamed Hosseini
Hamed Hosseini
0
عکس Mh3n Msh
Mh3n Msh
5
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
0
عکس علی زمانی
علی زمانی
1
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
0
عکس smh zoghi
smh zoghi
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس mostafa bahman
mostafa bahman
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
3
عکس smh zoghi
smh zoghi
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس Vahid Aghamohamadi
Vahid Aghamohamadi
عکس Vahid Aghamohamadi
Vahid Aghamohamadi
2
عکس omid zahed
omid zahed
1
عکس smh zoghi
smh zoghi
3
عکس smh zoghi
smh zoghi
5
عکس elaheh hasanzadeh
elaheh hasanzadeh
1
عکس alireza zare
alireza zare
1
عکس smh zoghi
smh zoghi
3
عکس Sohrab Yazdanparast
Sohrab Yazdanparast
1
عکس Taha Ansari
Taha Ansari
عکس saeed abbasi
saeed abbasi
6
عکس علی زمانی
علی زمانی
2
عکس smh zoghi
smh zoghi
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس sama rabbani
sama rabbani
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
3
عکس zahra abbasali
zahra abbasali
عکس zahra abbasali
zahra abbasali
4
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
0
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
6
عکس Sohrab Yazdanparast
Sohrab Yazdanparast
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
5
عکس alireza zare
alireza zare
3