مسائل مربوط به زبان فارسی


این تالار گفتگو اختصاص به مسائل و مشکلات مرتبط با استفاده از زبان فارسی و به‌طور کلی قالب راست‌به‌چپ در مودل دارد.

List of discussions. Showing 76 of 76 discussions
وضعیت گفتگو شروع‌کنندهٔ گفتگو آخرین مطلب تعداد مطالب اقدامات
عکس Nader Shalchian
Nader Shalchian
عکس Nader Shalchian
Nader Shalchian
0
عکس Atefeh R
Atefeh R
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
3
عکس reza Soufizadeh
reza Soufizadeh
2
عکس reza Soufizadeh
reza Soufizadeh
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
3
عکس reza Soufizadeh
reza Soufizadeh
عکس reza Soufizadeh
reza Soufizadeh
1
عکس hossein hosnani
hossein hosnani
9
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
2
عکس Hoda Farazandeh
Hoda Farazandeh
عکس Hoda Farazandeh
Hoda Farazandeh
0
عکس Saeed Ahmadi
Saeed Ahmadi
7
عکس alireza basiti
alireza basiti
1
عکس zahra alibabae
zahra alibabae
6
ssl
عکس alireza basiti
alireza basiti
عکس alireza basiti
alireza basiti
0
عکس Mahdi Sadri
Mahdi Sadri
4
عکس Shahram Mirkhani
Shahram Mirkhani
عکس Shahram Mirkhani
Shahram Mirkhani
0
عکس mohammad reza arayesh
mohammad reza arayesh
عکس mohammad reza arayesh
mohammad reza arayesh
2
عکس hadi shahbazi
hadi shahbazi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
4
عکس omid hamedi
omid hamedi
5
عکس hossein hosnani
hossein hosnani
عکس hossein hosnani
hossein hosnani
2
عکس Mohammad Sharifi
Mohammad Sharifi
عکس امیر رحمانی
امیر رحمانی
2
عکس milad jafari
milad jafari
2
عکس mohammad changizi
mohammad changizi
عکس mohammad changizi
mohammad changizi
0
عکس حمید اعرابی
حمید اعرابی
عکس حمید اعرابی
حمید اعرابی
5
عکس ارسطو رامش
ارسطو رامش
4
عکس hamed j
hamed j
2
عکس samin safapoor
samin safapoor
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس محمدصادق خوشنامی
محمدصادق خوشنامی
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس amirhossein saeedi
amirhossein saeedi
11
عکس ak hkm
ak hkm
0
عکس reza alizadeh
reza alizadeh
1
عکس reza alizadeh
reza alizadeh
عکس reza alizadeh
reza alizadeh
2
عکس reza alizadeh
reza alizadeh
0
عکس hamed banai
hamed banai
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
3
عکس M.A Keshtkar
M.A Keshtkar
عکس Pourya Moghadam
Pourya Moghadam
5
عکس sahla arzanloo
sahla arzanloo
عکس Pourya Moghadam
Pourya Moghadam
2
عکس Fuad Hosseini
Fuad Hosseini
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
6
عکس ziba mohammadi
ziba mohammadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
2
عکس vahid javani
vahid javani
عکس ahmad rafiei
ahmad rafiei
1
عکس ziba mohammadi
ziba mohammadi
عکس ziba mohammadi
ziba mohammadi
0
عکس ziba mohammadi
ziba mohammadi
عکس ziba mohammadi
ziba mohammadi
0
عکس Mojtaba Lashini
Mojtaba Lashini
عکس Mojtaba Lashini
Mojtaba Lashini
0
عکس samin safapoor
samin safapoor
عکس amir ghasemiyan
amir ghasemiyan
2
عکس mahdis mahdis
mahdis mahdis
عکس amir ghasemiyan
amir ghasemiyan
2
عکس ali rezaei
ali rezaei
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
4
عکس hossein kalaei
hossein kalaei
عکس hossein kalaei
hossein kalaei
1
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
عکس abbaspour abbaspour
abbaspour abbaspour
0
عکس amir esmaiil
amir esmaiil
1
عکس amir esmaiil
amir esmaiil
عکس amir esmaiil
amir esmaiil
4
عکس M DN
M DN
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
2
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
3
عکس Ali Rajabpour Sanati
Ali Rajabpour Sanati
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
2
عکس babak haj azim zanjani
babak haj azim zanjani
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس mehdi hoolakian
mehdi hoolakian
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
4
عکس mahdi y
mahdi y
0
عکس farshad blueco
farshad blueco
عکس farshad blueco
farshad blueco
0
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
2
عکس amir rezayi
amir rezayi
0
عکس ali shalforoosh
ali shalforoosh
عکس سيد اميرحسين نيكوكار
سيد اميرحسين نيكوكار
1
نصب
عکس farzaneh parmis
farzaneh parmis
عکس fahime ahmadi
fahime ahmadi
1
عکس Amir Ali Dadras
Amir Ali Dadras
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
9
عکس Amir Ali Dadras
Amir Ali Dadras
عکس Amir Ali Dadras
Amir Ali Dadras
2
عکس bahareh ferdosi
bahareh ferdosi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس حسن مشتاقی
حسن مشتاقی
عکس سيد اميرحسين نيكوكار
سيد اميرحسين نيكوكار
9
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
13
عکس نوید حسنی
نوید حسنی
عکس نوید حسنی
نوید حسنی
2
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
0
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
5
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
0
عکس Deleted user
Deleted user
6
عکس حامد توسلی
حامد توسلی
عکس Mehdi Mirzaie
Mehdi Mirzaie
7
عکس amene h
amene h
4
عکس neda NASERVAND
neda NASERVAND
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
3
تست
عکس Morteza Mortazavi
Morteza Mortazavi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1