مسائل عمومی

در سایت مودل خود مشکلی پیدا کرده‌اید؟ پس از ارتقا با مشکلی مواجه شده‌اید؟ این تالار گفتگو به شما در یافتن راه حل کمک می‌کند.

لطفاً هرگونه اطلاعات پیش‌زمینه‌ای مرتبط و نسخه‌ی مودلی که استفاده می‌کنید را مطرح کنید. علاوه بر این می‌توانید در صفحه‌ی سوالات مدیریتی متناوباً پرسیده شده کاوش کرده و/یا در آن همکاری کنید.

لطفاً توجه کنید که این تالار گفتگو محلی برای ذکر مسائل مربوط به نصب و یا پیشنهاد قابلیت‌های جدید نمی‌باشد.

List of discussions. Showing 100 of 375 discussions
وضعیت گفتگو شروع‌کنندهٔ گفتگو آخرین مطلب تعداد مطالب اقدامات
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
7
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
2
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
0
عکس Mahmoud Matin
Mahmoud Matin
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
4
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
0
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
3
عکس Alireza Akhavan
Alireza Akhavan
عکس Alireza Akhavan
Alireza Akhavan
0
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
2
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
2
عکس علی زمانی
علی زمانی
1
عکس علی زمانی
علی زمانی
1
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
0
عکس Ehsan Hasirbafan
Ehsan Hasirbafan
عکس Ehsan Hasirbafan
Ehsan Hasirbafan
0
عکس علی زمانی
علی زمانی
1
عکس علی زمانی
علی زمانی
1
عکس محمد یوسفی
محمد یوسفی
عکس Sadegh Mohseni
Sadegh Mohseni
9
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
2
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس پارسا امین
پارسا امین
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
3
عکس شبنم مينائي
شبنم مينائي
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
11
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
2
عکس Elaheh Abolhassani
Elaheh Abolhassani
عکس Elaheh Abolhassani
Elaheh Abolhassani
2
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
0
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس علی زمانی
علی زمانی
3
css
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
4
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
9
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
15
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
0
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
1
عکس leila zebarjadi
leila zebarjadi
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
2
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
0
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
4
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
2
عکس محمد یوسفی
محمد یوسفی
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
8
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
0
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
2
عکس امیر رحمانی
امیر رحمانی
5
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
0
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس علی زمانی
علی زمانی
0
عکس علی زمانی
علی زمانی
1
عکس narges nm
narges nm
1
عکس milad jafari
milad jafari
2
عکس narges nm
narges nm
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
3
عکس Milad Sn
Milad Sn
6
عکس mina m
mina m
0
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
عکس حسین عبایی
حسین عبایی
1
عکس mina m
mina m
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
5
عکس Milad Sn
Milad Sn
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
6
عکس Niloufar Samadirad
Niloufar Samadirad
1
عکس Milad Sn
Milad Sn
1
عکس hossein hosnani
hossein hosnani
1
عکس Mohammad Ehsan Akhavan
Mohammad Ehsan Akhavan
7
عکس narges nm
narges nm
3
عکس mohadeseh navid
mohadeseh navid
6
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
1
عکس سارینا رحمت
سارینا رحمت
عکس پارسا امین
پارسا امین
2
عکس پارسا امین
پارسا امین
عکس پارسا امین
پارسا امین
1
عکس Milad Sn
Milad Sn
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس Hasan valipoor
Hasan valipoor
1
عکس Ahmad Najafzadeh
Ahmad Najafzadeh
1
عکس علی زمانی
علی زمانی
1
عکس narges nm
narges nm
1
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس Arinoss Vatik
Arinoss Vatik
7
عکس moodle farsi
moodle farsi
عکس Arinoss Vatik
Arinoss Vatik
2
عکس abraham linkoln
abraham linkoln
عکس abraham linkoln
abraham linkoln
2
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس m. p.
m. p.
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
3
عکس narges nm
narges nm
عکس narges nm
narges nm
2
عکس Saeid Mahdi
Saeid Mahdi
عکس Datikan Institute
Datikan Institute
3
عکس علی زمانی
علی زمانی
عکس Arinoss Vatik
Arinoss Vatik
2
عکس meysam amini
meysam amini
4
عکس Nader Shalchian
Nader Shalchian
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس abraham linkoln
abraham linkoln
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس narges nm
narges nm
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
7
عکس Nader Shalchian
Nader Shalchian
عکس حسین فیاض
حسین فیاض
6
عکس narges nm
narges nm
5
عکس حسین فیاض
حسین فیاض
1
عکس hosssein fadaee
hosssein fadaee
1
عکس حسین فیاض
حسین فیاض
1
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
10
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
0
عکس Seyedreza Madahzadeh
Seyedreza Madahzadeh
عکس Arinoss Vatik
Arinoss Vatik
5
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
0
عکس Abbas sharif
Abbas sharif
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس hosssein fadaee
hosssein fadaee
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس Nader Shalchian
Nader Shalchian
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس Nader Shalchian
Nader Shalchian
عکس Moien Abadi
Moien Abadi
1
عکس mhmd !!!
mhmd !!!
1
عکس narges nm
narges nm
3
عکس علی زمانی
علی زمانی
3
عکس sara amini
sara amini
1
عکس Milad Sn
Milad Sn
23
عکس ali nasiry
ali nasiry
2
عکس Mahdi Sadri
Mahdi Sadri
0
عکس زهرا سهرابی
زهرا سهرابی
عکس Hooman Kiani
Hooman Kiani
1