مسائل عمومی

در سایت مودل خود مشکلی پیدا کرده‌اید؟ پس از ارتقا با مشکلی مواجه شده‌اید؟ این تالار گفتگو به شما در یافتن راه حل کمک می‌کند.

لطفاً هرگونه اطلاعات پیش‌زمینه‌ای مرتبط و نسخه‌ی مودلی که استفاده می‌کنید را مطرح کنید. علاوه بر این می‌توانید در صفحه‌ی سوالات مدیریتی متناوباً پرسیده شده کاوش کرده و/یا در آن همکاری کنید.

لطفاً توجه کنید که این تالار گفتگو محلی برای ذکر مسائل مربوط به نصب و یا پیشنهاد قابلیت‌های جدید نمی‌باشد.

List of discussions. Showing 100 of 371 discussions
وضعیت گفتگو شروع‌کنندهٔ گفتگو آخرین مطلب تعداد مطالب اقدامات
عکس Hanif Farahnak
Hanif Farahnak
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
3
عکس AM Sanat
AM Sanat
1
عکس Hanif Farahnak
Hanif Farahnak
عکس Hanif Farahnak
Hanif Farahnak
2
عکس Hanif Farahnak
Hanif Farahnak
1
عکس AM Sanat
AM Sanat
5
عکس SABA SABA
SABA SABA
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Masoud aslani
Masoud aslani
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
4
عکس Hadi Dolatabadi
Hadi Dolatabadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Hadi Dolatabadi
Hadi Dolatabadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس neda NASERVAND
neda NASERVAND
عکس neda NASERVAND
neda NASERVAND
2
عکس Zahra E
Zahra E
4
عکس Amir Ali Dadras
Amir Ali Dadras
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
3
عکس Zahra E
Zahra E
8
عکس Zahra E
Zahra E
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
2
عکس Nima Nouri
Nima Nouri
7
عکس سيد اميرحسين نيكوكار
سيد اميرحسين نيكوكار
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
5
عکس Zahra E
Zahra E
5
عکس Zahra E
Zahra E
6
عکس Amir Ali Dadras
Amir Ali Dadras
1
عکس AM Sanat
AM Sanat
4
عکس Zahra E
Zahra E
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
2
عکس saha hashemian
saha hashemian
1
عکس Amir Ali Dadras
Amir Ali Dadras
عکس Amir Ali Dadras
Amir Ali Dadras
0
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس Davood Rahimi Kinchaa
Davood Rahimi Kinchaa
14
عکس Zahra E
Zahra E
13
عکس Deleted user
Deleted user
1
عکس Davood Rahimi Kinchaa
Davood Rahimi Kinchaa
4
عکس Amir Ali Dadras
Amir Ali Dadras
1
عکس houman nourian
houman nourian
2
عکس Deleted user
Deleted user
0
عکس Deleted user
Deleted user
0
عکس Amir Ali Dadras
Amir Ali Dadras
3
عکس Ali Nejati
Ali Nejati
5
عکس Davood Rahimi Kinchaa
Davood Rahimi Kinchaa
عکس Davood Rahimi Kinchaa
Davood Rahimi Kinchaa
0
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
0
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
عکس Mohammad Mahmoudiyeh
Mohammad Mahmoudiyeh
0
عکس Amir Ali Dadras
Amir Ali Dadras
عکس Amir Ali Dadras
Amir Ali Dadras
0
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
4
عکس hooman oliaei
hooman oliaei
عکس saha hashemian
saha hashemian
3
عکس Mohammed Latifi
Mohammed Latifi
عکس Mohammed Latifi
Mohammed Latifi
0
عکس Mohammed Latifi
Mohammed Latifi
عکس Mohammed Latifi
Mohammed Latifi
0
عکس سيد اميرحسين نيكوكار
سيد اميرحسين نيكوكار
عکس سيد اميرحسين نيكوكار
سيد اميرحسين نيكوكار
10
عکس leila zebarjadi
leila zebarjadi
عکس Mehdi esmaeili
Mehdi esmaeili
1
عکس Ruhollah Ahmadi
Ruhollah Ahmadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
9
عکس bita kiana
bita kiana
2
عکس bita kiana
bita kiana
0
عکس Deleted user
Deleted user
0
عکس وجیهه تشکری
وجیهه تشکری
عکس وجیهه تشکری
وجیهه تشکری
3
عکس bita kiana
bita kiana
0
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
0
عکس Ali Ahmadian
Ali Ahmadian
عکس saha hashemian
saha hashemian
1
عکس Deleted user
Deleted user
عکس Deleted user
Deleted user
0
عکس Deleted user
Deleted user
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Deleted user
Deleted user
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Davood Rahimi Kinchaa
Davood Rahimi Kinchaa
عکس Davood Rahimi Kinchaa
Davood Rahimi Kinchaa
2
عکس s samadi
s samadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس danial danial
danial danial
عکس danial danial
danial danial
0
عکس Davood Rahimi Kinchaa
Davood Rahimi Kinchaa
عکس Davood Rahimi Kinchaa
Davood Rahimi Kinchaa
0
عکس s samadi
s samadi
عکس s samadi
s samadi
2
عکس Reza Haghighi
Reza Haghighi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Mohammad Mahdi Rostamiani
Mohammad Mahdi Rostamiani
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
3
عکس سارینا رحمت
سارینا رحمت
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
3
عکس AM Sanat
AM Sanat
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
2
عکس سارینا رحمت
سارینا رحمت
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس hussein chitsaz
hussein chitsaz
عکس Davood Rahimi Kinchaa
Davood Rahimi Kinchaa
1
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس leila zebarjadi
leila zebarjadi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
3
عکس سارینا رحمت
سارینا رحمت
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس Maryam S
Maryam S
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس mobina 1
mobina 1
0
عکس سيد اميرحسين نيكوكار
سيد اميرحسين نيكوكار
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
4
عکس سيد اميرحسين نيكوكار
سيد اميرحسين نيكوكار
عکس سيد اميرحسين نيكوكار
سيد اميرحسين نيكوكار
1
عکس Maryam S
Maryam S
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
7
عکس محمد مهدی مصفا
محمد مهدی مصفا
5
عکس samin safapoor
samin safapoor
5
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
2
عکس محمد یوسفی
محمد یوسفی
عکس محمد یوسفی
محمد یوسفی
2
عکس سيد اميرحسين نيكوكار
سيد اميرحسين نيكوكار
4
عکس محمد یوسفی
محمد یوسفی
عکس محمد یوسفی
محمد یوسفی
0
عکس محمد یوسفی
محمد یوسفی
عکس محمد یوسفی
محمد یوسفی
5
عکس Ali Ahmadi
Ali Ahmadi
0
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
عکس Shamim Rezaie
Shamim Rezaie
1
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
0
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
0
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
0
عکس حسین فروزی
حسین فروزی
عکس حسین فروزی
حسین فروزی
0
عکس leila zebarjadi
leila zebarjadi
عکس leila zebarjadi
leila zebarjadi
0
عکس mobina 1
mobina 1
0
عکس moh kh
moh kh
عکس babak sepahyar
babak sepahyar
1
عکس saha hashemian
saha hashemian
عکس mehri Movahhed
mehri Movahhed
5
عکس Maryam S
Maryam S
عکس neda mafakheri
neda mafakheri
4
عکس Ali M
Ali M
عکس tbzmc tbzmc
tbzmc tbzmc
1
عکس emad ahmadi
emad ahmadi
3
عکس farid sadeghi
farid sadeghi
2
عکس فرزانه گلشاهی رودبنه
فرزانه گلشاهی رودبنه
عکس فرزانه گلشاهی رودبنه
فرزانه گلشاهی رودبنه
0
عکس Najme Soroosh
Najme Soroosh
عکس Erfan Soleymani
Erfan Soleymani
1
عکس moodle farsi
moodle farsi
عکس Erfan Soleymani
Erfan Soleymani
1
عکس محمد یوسفی
محمد یوسفی
عکس Erfan Soleymani
Erfan Soleymani
3
عکس m. p.
m. p.
0