SỬ DỤNG MOODLE

Các câu hỏi, thắc mắc, yêu cầu hướng dẫn về việc sử dụng Moodle, phát triển Moodle. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Danh sách các cuộc thảo luận. Đang hiển thị 100 của 779 cuộc thảo luận
Trạng thái Thảo luận Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Các thao tác
Hình của thienlong chau
thienlong chau
Hình của thienlong chau
thienlong chau
0
Hình của Phan Hồng Văn
Phan Hồng Văn
Hình của Phan Hồng Văn
Phan Hồng Văn
0
Hình của Giáp Tăng Văn
Giáp Tăng Văn
Hình của Giáp Tăng Văn
Giáp Tăng Văn
2
Hình của Phuong Hoang
Phuong Hoang
Hình của Phuong Hoang
Phuong Hoang
0
Hình của Phan Hồng Văn
Phan Hồng Văn
Hình của Phan Hồng Văn
Phan Hồng Văn
1
Hình của van a nguyen
van a nguyen
Hình của Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Văn Phúc
9
Hình của van a nguyen
van a nguyen
Hình của Van Tam Tran
Van Tam Tran
1
Hình của Bui Ngoc Vu Bui
Bui Ngoc Vu Bui
Hình của Van Tam Tran
Van Tam Tran
2
Hình của công nguyễn thành
công nguyễn thành
Hình của công nguyễn thành
công nguyễn thành
4
Hình của van a nguyen
van a nguyen
Hình của van a nguyen
van a nguyen
2
Hình của công nguyễn thành
công nguyễn thành
Hình của công nguyễn thành
công nguyễn thành
2
Hình của van a nguyen
van a nguyen
Hình của van a nguyen
van a nguyen
0
Hình của van a nguyen
van a nguyen
Hình của van a nguyen
van a nguyen
2
Hình của thanh ba nguyen
thanh ba nguyen
Hình của thanh ba nguyen
thanh ba nguyen
0
Hình của Tô Cương
Tô Cương
Hình của Do Ngoc Chung
Do Ngoc Chung
1
Hình của Văn Minh Tăng
Văn Minh Tăng
Hình của Do Ngoc Chung
Do Ngoc Chung
6
Hình của tran thanh hoa
tran thanh hoa
Hình của Do Ngoc Chung
Do Ngoc Chung
2
Hình của Tu Lu
Tu Lu
Hình của Do Ngoc Chung
Do Ngoc Chung
9
Hình của van a nguyen
van a nguyen
Hình của Long Le Huy
Long Le Huy
1
Hình của trinh nhat tien
trinh nhat tien
Hình của trinh nhat tien
trinh nhat tien
0
Hình của mai nguyen
mai nguyen
Hình của mai nguyen
mai nguyen
0
Hình của tran thanh hoa
tran thanh hoa
Hình của tran thanh hoa
tran thanh hoa
3
Hình của Đức Huy Đồng
Đức Huy Đồng
Hình của Đức Huy Đồng
Đức Huy Đồng
9
Question types
Hình của Van Tam Tran
Van Tam Tran
Hình của Van Tam Tran
Van Tam Tran
0
Hình của cao the nguyen
cao the nguyen
Hình của cao the nguyen
cao the nguyen
0
Hình của Lucky Little
Lucky Little
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
2
Hình của Vinh Đặng Văn
Vinh Đặng Văn
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
3
Hình của Thánh Thiện Trương
Thánh Thiện Trương
Hình của Đức Huy Đồng
Đức Huy Đồng
3
Hình của Đức Huy Đồng
Đức Huy Đồng
Hình của Đức Huy Đồng
Đức Huy Đồng
0
Hình của Quang Kim
Quang Kim
Hình của Long Le Huy
Long Le Huy
5
Hình của Đức Huy Đồng
Đức Huy Đồng
Hình của Đức Huy Đồng
Đức Huy Đồng
3
giup em voi a
Hình của pham tuan
pham tuan
Hình của pham tuan
pham tuan
0
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
Hình của Kim Tùng Lê
Kim Tùng Lê
3
Hình của Trần Ngô Định Công
Trần Ngô Định Công
Hình của Xuân Nhàn Hồ
Xuân Nhàn Hồ
2
Hình của duc phuong nguyen
duc phuong nguyen
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
7
Hình của Tô Cương
Tô Cương
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
8
Hình của Quang Kim
Quang Kim
Hình của sinh vien it
sinh vien it
1
Hình của bui thi hai yen
bui thi hai yen
Hình của Quang Kim
Quang Kim
6
Hình của Quang Kim
Quang Kim
Hình của Quang Kim
Quang Kim
0
Hình của Xuân Nhàn Hồ
Xuân Nhàn Hồ
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Quang Kim
Quang Kim
Hình của Quang Kim
Quang Kim
0
Hình của Vo Duc Hoang Vu
Vo Duc Hoang Vu
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Hà Vũ Thị
Hà Vũ Thị
Hình của Hà Vũ Thị
Hà Vũ Thị
7
Hình của sinh vien it
sinh vien it
Hình của sinh vien it
sinh vien it
0
Hình của linh vu
linh vu
0
Hình của Tín Nguyễn Thanh
Tín Nguyễn Thanh
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
2
Hình của Hà Vũ Thị
Hà Vũ Thị
6
Hình của luu luu
luu luu
3
Hình của Trong Tuan Nguyen
Trong Tuan Nguyen
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của linh vu
linh vu
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của bui thi hai yen
bui thi hai yen
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của nguyen sam
nguyen sam
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
13
Giúp em với
Hình của Văn Hùng Đào
Văn Hùng Đào
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Hiệu Nguyễn Thị
Hiệu Nguyễn Thị
Hình của Hiệu Nguyễn Thị
Hiệu Nguyễn Thị
0
Hình của Thanh Văn
Thanh Văn
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
6
Hình của bui thi hai yen
bui thi hai yen
Hình của bui thi hai yen
bui thi hai yen
0
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
5
Hình của bui thi hai yen
bui thi hai yen
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
5
Hình của mai nguyen
mai nguyen
Hình của mai nguyen
mai nguyen
2
Hình của bui thi hai yen
bui thi hai yen
Hình của bui thi hai yen
bui thi hai yen
4
Hình của bui thi hai yen
bui thi hai yen
Hình của bui thi hai yen
bui thi hai yen
0
Hình của mai nguyen
mai nguyen
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
1
Hình của Nguyễn xuân Bách
Nguyễn xuân Bách
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
5
Hình của Ky Nguyen
Ky Nguyen
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
9
Hình của nguyen kto
nguyen kto
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của bui thi hai yen
bui thi hai yen
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của linh vu
linh vu
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của bui thi hai yen
bui thi hai yen
Hình của bui thi hai yen
bui thi hai yen
5
Hình của bui thi hai yen
bui thi hai yen
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của sinh vien it
sinh vien it
Hình của sinh vien it
sinh vien it
2
Hình của sinh vien it
sinh vien it
Hình của bui thi hai yen
bui thi hai yen
1
Hình của bui thi hai yen
bui thi hai yen
Hình của bui thi hai yen
bui thi hai yen
2
Hình của Cuong To
Cuong To
Hình của Tô Cương
Tô Cương
4
Hình của Tuyết Linh Lê
Tuyết Linh Lê
Hình của sinh vien it
sinh vien it
1
Hình của Vu Hung
Vu Hung
Hình của cudan cudan
cudan cudan
9
Hình của thanh tong pham
thanh tong pham
Hình của hiep nguyen
hiep nguyen
1
Hình của Hue Minh Tran
Hue Minh Tran
Hình của Hue Minh Tran
Hue Minh Tran
0
Hình của Cuong To
Cuong To
Hình của sinh vien it
sinh vien it
5
Hình của Nguyen Huu Tinh
Nguyen Huu Tinh
Hình của Phan Khôi Long
Phan Khôi Long
5
Hình của Lee Sun
Lee Sun
3
Hình của Duong Van Vuong
Duong Van Vuong
Hình của Duong Van Vuong
Duong Van Vuong
0
Hình của nam dai
nam dai
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
3
Hình của hong nga le thi
hong nga le thi
Hình của Thánh Thiện Trương
Thánh Thiện Trương
1
Hình của Duong Van Vuong
Duong Van Vuong
Hình của Duong Van Vuong
Duong Van Vuong
4
Hình của Duong Van Vuong
Duong Van Vuong
Hình của Duong Van Vuong
Duong Van Vuong
3
Hình của Duong Van Vuong
Duong Van Vuong
Hình của Duong Van Vuong
Duong Van Vuong
0
Hình của Thánh Thiện Trương
Thánh Thiện Trương
Hình của Thánh Thiện Trương
Thánh Thiện Trương
0
Hình của Tô Cương
Tô Cương
Hình của Tô Cương
Tô Cương
1
Hình của van duong nguyen
van duong nguyen
Hình của van duong nguyen
van duong nguyen
0
Hình của hải yến
hải yến
Hình của Thánh Thiện Trương
Thánh Thiện Trương
7
Hình của hải yến
hải yến
Hình của hải yến
hải yến
0
Hình của Nguyễn Việt
Nguyễn Việt
Hình của Toan Dang
Toan Dang
11
Hình của Bang Pham
Bang Pham
Hình của Bang Pham
Bang Pham
0
Hình của Cuong To
Cuong To
Hình của Cuong To
Cuong To
0
Hình của Cuong To
Cuong To
Hình của Cuong To
Cuong To
1
Hình của Trần Xuân Lịch
Trần Xuân Lịch
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
1
Hình của Truc Nguyen
Truc Nguyen
Hình của Truc Nguyen
Truc Nguyen
0
Hình của Hoa Hoang Minh
Hoa Hoang Minh
Hình của Hoa Hoang Minh
Hoa Hoang Minh
0
Hình của Hoa Hoang Minh
Hoa Hoang Minh
Hình của Hoa Hoang Minh
Hoa Hoang Minh
2
Hình của Van Chinh Tran
Van Chinh Tran
Hình của Phan Minh Trí
Phan Minh Trí
1